( Neaktuální )
Platné 25. 2. 2021 – 14. 3. 2022, Účinné od 14. 3. 2021

Vyhláška č. 2/2019 Středočeského kraje – O dotační podpoře rádcovských akcí

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka – českého skauta, z. s. ve Středočeském kraji, obdržené od ústředí Junáka v rámci dotací pro podporu rádcovských akcí poskytovaných dle Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro příslušný rok, případně využití vlastních finančních prostředků Junáka – českého skauta, Středočeského kraje, z. s. na podporu rádcovských akcí.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.