( Aktuální )
Zveřejněno 15. 3. 2023
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Výchova a alkohol?

Pokud na skautské akci nekonzumujeme alkohol ani ho nenabízíme ostatním, může to mít následující pozitivní výchovné dopady:

Jsem jako vedoucí vzorem pro druhé, protože

jsem otevřený a upřímný k ostatním

(například když na akci konzumuji alkohol “po večerce” tak, aby mě mladší holky a kluci neviděli, pak nejsem upřímný a otevřený),

jsem opravdová, jsem “svá”, nepřetvařuji se

(viz předchozí příklad),

chovám se tak, abych neztrácel důvěru ostatních

(například když se skrývám s alkoholem, podvědomě dělám něco, co si myslím, že bych asi neměl, nebo ne tady a teď, a zároveň něco skrývám před holkami a kluky a oni to často vidí - najdou někde ležet lahváče, zaslechnou něco, vnímají, … a  tím důvěru mohu ztrácet),

jednám a chovám se i k mladším holkám a klukům jako k sobě rovným

(vždy, pokud nezáleží v danou chvíli například na jednotlivých rolích a míře zodpovědnosti. Například když mladším holkám a klukům něco zakazuji (např. alkohol, sladkosti, mobil) a sám si to neodepřu, tak se k nim nechovám jako k sobě rovným),

respektuji a dodržuji daná pravidla (zákony)

(příklad: pokud nabízím alkohol na táboře ostatním vedoucím, porušuji zákon),

dokážu si odříkat věci, které mi chutnají, když to dává smysl

(odříkání patří mezi běžné výchovné nástroje, pomáhají posilovat vůli a tím i psychickou odolnost – tím, že to sám umím, dávám kladný vzor i ostatním),

přejímám svědomitě zodpovědnost za mně svěřené holky a kluky,

dbám na zdravou životosprávu,

ukazuji, že k tomu, abychom se uměli radovat, užívat si života a bylo nám spolu dobře, není alkohol potřeba. Pomáhám tak obracet většinový postoj od “k zábavě patří alkohol” k “normální je nepít”.

Dbám na bezpečí holek a kluků

a vytvářím prostředí pro správnou životosprávu,

nepoškozuji zdraví ostatních,

učím je správnou prevenci střevních a dalších obtíží

(například vyvracím mýty o tom, že alkohol je prevencí střevních potíží, neboť není),

respektuji, že každý pochází z jiného rodinného prostředí, o kterém nevím vše

(například pokud je v rodině alkoholik, může dítě i běžné napití se piva vnímat negativně a jako ohrožení).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.