( Aktuální )
Zveřejněno 6. 6. 2023
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz

Prevence krizových situací

Skautský program a jeho přirozené prostředí - příroda - mohou přinášet vyšší riziko, že se přihodí něco nečekaného - někdo se zraní, přijde velká bouřka, ohrožuje nás prudký vítr apod. Jako vedoucí musíme být na nečekané a náročné připraveni a musíme vždy pečlivě zvažovat, jaký je poměr mezi rizikem a přínosem programu, který pro kluky a holky připravujeme. Všechna rizika je dobré předem zvážit a rozmyslet.

S čím se během skautského programu můžeme setkat?

 • Vážný úraz (pád z výšky, úraz hlavy, vážné popáleniny, zlomeniny)
 • Tonutí
 • Bouřka, silný vítr v kombinaci s oslabenými lesy
 • Rozvodněný potok po přívalovém dešti
 • Lesní požár, vznícený olej na kamnech
 • Drobnější problémy - úpal a úžeh, pád z kola, drobnější popáleniny
 • Silná alergický reakce na bodnutí hmyzem
 • Ztracené dítě, neohlášený odchod z tábora

Jak se můžeme připravit?

 • Promyslet si, jak krizové situace vznikají - jaké jsou jejich příčiny.
 • Promyslet si, jak bychom danou krizovou situaci řešili.
 • Připravit si krizový plán (příklady najdete vpravo vedle článku).
 • Doplnit si informace v místech, kde tápeme.
 • Věnovat se prevenci, odstranit nebo minimalizovat možná rizika.

Co nám pomůže krizovou situaci zvládnout lépe?

 • Aplikace Záchranka uložená v mobilu
 • Skautská krizová linka (737 205 520) uložená v mobilu
 • Číslo na střediskového vedoucího a další, uložené v mobilu
 • Číslo na tísňovou linku 112 uložené v mobilu

  • Pokud člověk volá z Androidu (od verze 2.3.7.) a je připojený na svého operátora (systém tedy není funkční při roamingu), do 25 sekund operátor ví přesnou polohu díky lokalizační sms.
  • Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
 • Během tábora číslo na starost(k)u  nejbližší obce uložené v mobilu
 • Fungující mobil :) (+powerbanka)
 • Oznámení tábora předem na obci + hasičům - vědí o vás např. v případě bouřek a můžou dát vědět
 • Krizový lístek vytištěný/uložený v mobilu
 • Znalost o zdrojích informací o aktuálním počasí a dalších hrozbách (mobilní aplikace, sociální sítě ČHMI a hasičů v kraji apod.)
 • Znalost nejbližší lékařské pohotovosti otevřené v každou denní i noční dobu, funkční auto a zastupitelnost řidičů.

Před každou částí programu bychom měli minimálně v hlavě provést analýzu rizik a vážná rizika ošetřit.

Příklad: Chystáte se vyrobit skluzavku z velké plachty a mýdlové vody. Na co se předem například zeptáte?

 • Co udělat, aby člověk nevyletěl z dráhy?
 • Co udělat, aby nebyla rychlost příliš velká?
 • Co udělat, aby si nikdo nemohl zranit hlavu o kámen?
 • Jak vypadá konec dráhy - je dopadová plocha bezpečná?

Další aktéři krizové situace

Rodiče

 • Kontaktujte je a informujte o události.
 • Mluvte otevřeně, sdělujte jen ověřené informace.
 • Nabídněte případnou pomoc
 • Proberte společnou strategii vůči všem dalším institucím, organizacím.
 • Poraďte se o případné terapii, poskytněte kontakty na odborníky.
 • Rodiče ostatních dětí informujte o situaci a v budoucnu o dalším vývoji.

Domovské středisko

Nezapomeňte o vážnějších situacích informovat střediskového vedoucího, může vám dobře poradit, pomoci s řešením nebo najít potřebné kontakty či informace.

Novináři

 • Média informujte pouze, pokud se na vás obrátí sama.
 • Jmenujte osobu, která bude stále dostupná a jediná bude komunikovat s novináři, o této osobě by měli všichni vědět a případné dotazy na ni přesměrovat.
 • Nepodlehněte panice, buďte věcní.
 • Odpovídejte pravdivě ale stručně, nezatajujte fakta, vyhněte se popisu emocí a pocitů, nezabíhejte do detailů a nemluvite o totožnosti osob.
 • Nebojte se asertivity: rozhovor je vždy možné odmítnout a odkázat na tiskovou mluvčí organizace Báru Trojak, tel.: 731 403 647.

Policie ČR

Jsou situace, kdy je naprosto na místě PČR zavolat - např. pokud máme problém z cizí osobou v tábořišti, která není ochotná respektovat naše výzvy k odchodu, nebo pokud hledáme ztracené dítě.

Pojišťovna

Všechny potřebné informace najdete v sekci Pojištění. Pokud není na místě události potřeba likvidátor, ve většině případů není potřeba pojišťovnu bezprostředně po události kontaktovat. Nezapomeňte ale pořídit důkladnou fotodokumentaci. Pokud si nevíte rady, můžete v pracovních dnech kontaktovat Ekonomické oddělení KÚJ na čísle +420 774 260 960.

Kde hledat další informace

Silní vítr

Lesní požáry

Povodně

Bouřky

Příprava na prázdniny

https://www.hzscr.cz/​clanek/​bezpecne-na-prazdninach.aspx
https://www.hzscr.cz/​clanek/​rady-obyvatelstvu-integrovany-zachranny-system-linky-tisnoveho-volani.aspx

https://www.hzscr.cz/​clanek/​hasicske-desatero-pro-leto.aspx
https://www.zachranny-kruh.cz/

Organizace vodácké výpravy

Pojištění

Vše o úrazovém pojištění, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění majetku, cestovním pojištění a pojištění managementu najdeš na: https://krizovatka.skaut.cz/​administrativa/​pojisteni

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.