( Aktuální )
Zveřejněno 8. 12. 2021
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Právní alkoholové minimum nejen pro skauty

  • Poskytovat jakýmkoliv způsobem alkohol nezletilým je zákonem zakázáno. 

  • Pořadatel akce pořádané Junákem či jeho organizačními jednotkami má jako nositel přenesené rodičovské zodpovědnosti právo a povinnost zamezit konzumaci alkoholu nezletilými účastníky akce. 

  • Platné právo nezakazuje prostou konzumaci alkoholu dospělou osobou, ale:
  1. Je zakázáno podávat alkohol komukoliv, kdo bude vykonávat činnosti, při nichž by mohl ohrozit zdraví či majetek ostatních.
  2. Zakazuje se podávání alkoholu komukoliv v zařízení určeném pro mimoškolní výchovu, za které lze považovat i klubovny, základny a tábořiště v době probíhajícího skautského programu či akce, jíž se účastní nezletilí.

  • Pořadatel akce může stanovit pravidla pro konání akce, poté kontrolovat a vynucovat si jejich dodržování.

Tuto problematiku řeší: 

  1. zákon č. 89/​2012 Sb., občanský zákoník, 
  2. zákon č. 40/​2009 Sb., trestní zákoník, 
  3. zákon č. 65/​2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.