( Aktuální )
Zveřejněno 6. 6. 2023
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Vliv alkoholu na zdraví

Následky dlouhodobého pravidelného pití alkoholu:

 • poškození nervového systému
 • poruchy činnosti jater
 • změny tělesné hmotnosti
 • problémy v sexuální oblasti
 • zvýšené riziko nádorových onemocnění a psychických poruch
 • spojitost se špatnými výsledky ve škole / v práci
 • poruchy paměti
 • horší soustředění
 • alkoholová demence
 • riziko přechodu k jiným návykovým látkám

Bezprostřední následky pití alkoholu:

 • výraznější zkreslení vnímání
 • zvýšená ochota riskovat
 • snížení sebekontroly a pudu sebezáchovy
 • vystupňování agresivity
 • zesílení prožívaných emocí
 • zvýšené riziko poranění a úrazů

Ze zdravotnického hlediska neexistuje bezpečná dávka alkoholu u dětí a mladistvých.

Proč je u dětí a dospívajících pití alkoholu rizikovější než u dospělých:

 • snadnější poškození nevyzrálého organismu
 • těžké otravy mohou nastat již při nízkých dávkách (menší hmotnost, pomalejší odbourávání alkoholu)
 • rychlejší rozvoj závislosti (začít pít mezi 11. - 14. rokem znamená 19% šanci na závislost na alkoholu za 10 let X začít pít po 19. roce znamená 1% šanci na závislost na alkoholu za 10 let)
 • výše uvedené bezprostřední následky pití alkoholu jsou častější a intenzivnější

Mohlo by vás zajímat:

 • v ČR umírá ročně asi 6 500 osob v důsledku konzumace alkoholu
 • v ČR se rizikové pití týká cca 14 % populace 15+ (znamená to více než 3 piva denně nebo 3 sklenice vína u mužů; u žen pak 2)
 • V ČR je cca 300 000 závislých osob (včetně odhadu počtu nediagnostikovaných, tj. cca 3 % populace)
 • 13 let je průměrný věk první konzumace sklenice alkoholu v ČR (1. místo v Evropě)
 • zkušenost s opilostí má v ČR v 11 letech 10% dětí, ve 13 letech 50 % dospívajících

Čím nižší je věk konzumenta alkoholu, tím je pití alkoholu rizikovější.

Obecná prevence, ve které může hrát skauting významnou roli:

 • posilování měkkých dovedností (umění odmítnout, zvládání stresu, zdravé sebevědomí)
 • snižování dostupnosti alkoholu
 • nabízení lepších možností trávení volného času, odpočinku, navození dobré nálady
 • být součástí prevence a posunu sociální normy ve vztahu k alkoholu ve společnosti ČR

Zdroje:

Další možnosti ke čtení o tématu:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.