( Aktuální )
Zveřejněno 15. 4. 2024
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Plánování výchovy pro skautský rok

Během zhodnocení tábora či fungování oddílu během roku může vyvstat téma, které by stálo za to posunout. Využijte je k určení směru, cílů a prostředků skautské výchovy na další rok. Plánování je důležitý prostředek, jak pružněji reagovat na potřeby oddílu a jeho jednotlivých členů.  Nesklouznete tak k bezcílnému vedení oddílu metodou “letos jako loni”.  Seznam konkrétních pomůcek a inspirace jsou dobré i pro ty, kteří chtějí dodat do činnosti něco nového nebo jen povzbudit a načerpat nové podněty.

Jak na to

Dvě pomůcky se stejným cílem, ale trochu jinými prostředky. Zvol si dle toho, co vám v oddílové radě právě vyhovuje!

Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů (ale i organizačních jednotek či akcí) a hodnotit můžeš online díky přihlášení do SkautISu. Zabývá se celou šíří oddílové agendy v 5 oblastech: zázemí, práce s lidmi, řízení a plánování, program a činnost, působení na venek. Data se zpracovávají do přehledných výstupů v podobě tzv. spider analýzy.

Semafor pro oddíly je “mladším bratříčkem” hodnocení kvality. Pomůcky jsou si velmi podobné obsahem. Cílem ohodnotit tvůj oddíl skrze 5 oblastí však nabízí jinou cestu: a to skrze offline variantu postavenou více na otevřené diskuzi oddílové rady, jiném způsobu zaznamenávání a inspiracím k daným oblastem. 

Chystám program je úžasný pomocník při tvorbě programu družinovek i výprav na celý rok. Najdeš na něm inspiraci na program pro družinu i oddíl, kterou můžeš sdílet s ostatními vedoucími. Skvělé je, že u jednotlivých aktivit hned uvidíš cíl, takže už od začátku víš, k čemu daná aktivita směřuje. Navíc jsou aktivity stavěné na jednotlivé úkoly stezky, takže už nemusíš složitě vymýšlet, jak splnit daný úkol. 

Chystám program využijí vedoucí od světlušek/​vlčat až po rovery/​rangers, aktivity pro jednotlivé výchovné kategorie postupně přibývají. Máš i ty nějakou osvědčenou aktivitu? Neváhej a poděl se o ni s ostatními! 

Tápou tvoji rádci a rádkyně, co dělat na další družinovce? Přemýšlí, jak zapojit stezku a odborky do svých schůzek? Právě proto je tu družinový kalendář. Na každý týden je zde jedna aktivita, která se váže ke stezce nebo odborce. Navíc tyto aktivity jsou spojeny s významným dnem v týdnu či roce. Využijte kalendář při plánování schůzek: Spolu s rádci a rádkyněmi se při plánování inspirujte aktivitami z kalendáře.

Krom plánování vám kalendář může pomoci s pestrým programem, pravidelným zapojením stezek a odborek na schůzky nebo si zapsat do kalendáře oddílové i družinové akce. A jako bonus si zvýraznit svátek přezdívky nebo doplnit svátek netradiční přezdívky.

Kalendář ke stažení najdete na rádcovském rozcestníku

Pokud jste si  pro letošní rok zvolili cíl, který se týká stezek skautů a skautek, můžete  se  inspirovat ukázkovým ročním plánem se stezkou. Imaginární oddíl Tapírů a Tapírek chce splnit jednu cestu za jeden rok. Najdete zde tedy paletu prostředků a rozepsané úkoly stezky v průběhu celého roku. Kromě “suché” tabulky plán obsahuje i vysvětlení, proč dané úkoly na danou akci zvolili – například jestli je přiřadili k tradiční akci, k ročnímu období apod. Naplánované jsou zde i činnosti obecně ke stezkám, například předání Nováčků, sdílení, jak se daří plnit stezku, oddílová rada zaměřená na vyhodnocení plánu či nákup nášivek. 

Plán a další pomůcky ke stezce si můžete stáhnout z webu stezky -> Stahuj pomůcky  

Máte nové rádce a rádkyně i ty stávající, které chcete podpořit do nového roku? Nasměrujte je na rádcovský rozcestník . Zde najdou vše, co by se jim při rádcování mohlo hodit:

  • Rádcovský zápisník 
  • rádcovské kurzy a žirafy,
  • vše o stezkách, odborkách, 
  • ale i odkazy na již zmíněný web Chystamprogram.skaut.cz nebo družinový kalendář… 

Jedna rada nad zlato závěrem: sleduj sítě! Najdeš tam mnoho užitečných informací, inspiraci i podporu:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.