( Aktuální )
Zveřejněno 21. 7. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Medaile a čestné odznaky

Za aktivní a dlouhodobou práci ve skautingu nebo za mimořádný čin, Medaili skautské vděčnosti lze udělit i nečlenům Junáka – českého skauta.

medaile Sv. Jiří

je ocenění za zásluhy a dlouhodobou soustavnou práci v oblasti výchovy a vzdělávání (vedení oddílu, práce výchovného zpravodaje, vzdělavatelská činnost atd.).

Rozlišujeme tři stupně – za 5, 7 a 12 let aktivní činnosti (na okresní/krajské a celostátní úrovni)

 • Navrhovatel: činovník/činovnice Junáka – českého skauta
 • Schvalovatel: 1. stupeň – KRJ (příp. Náčelnictvo), 2. a 3. stupeň – Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k
 • Řádový den: Den sv. Jiří (24. duben)

medaile Díků

je ocenění za aktivní činovnickou práci v jakékoliv oblasti. Je vhodná jako první vyznamenání po střediskovém pojmenování nebo krajském vyznamenání.

 • Schvalovatel: KRJ, VRJ (návrhy podané ZvOJ), příp. Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k

medaile Merkura

je ocenění za aktivní a dlouhodobou práci v zázemí skautingu (hospodaření, organizace, úspěšné získávání grantů, spravování majetku nebo základny, PR, správa webu atd.).

Rozlišujeme tři stupně – za 5, 10 a 15 let aktivní činnosti (na okresní/krajské a celostátní úrovni)

 • Navrhovatel: činovník Junáka – českého skauta starší 18 let
 • Schvalovatel: 1. a 2. stupeň – KRJ (příp. Náčelnictvo), 3. stupeň – Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k 

medaile Skautské vděčnosti

Je udělována za výraznou či dlouhodobou pomoc a podporu střediska, oddílu či skautingu obecně. 

Je určena pro nečleny Junáka - českého skauta - rodinné příslušníky členů organizace, podporovatele střediska, sponzory, představitele a úředníky státní správy/​samosprávy atd.

 • Navrhovatel: organizační jednotka nebo ústřední orgány Junáka – českého skauta
 • Schvalovatel: Výkonná rada
 • Udělovatel: starosta 

Čestný odznak Za čin Junácký

se uděluje se za záchranu života, za přispění k záchraně života, významnou účast na humanitární akci apod.

Ocenění je určené pro dospělé i mladší členy/členky organizace.

Rozlišujeme tři stupně - bronzový, stříbrný a zlatý 

 • Navrhovatel: organizační jednotky nebo ústřední orgány
 • Schvalovatel: 1. stupeň – 1. stupeň – skautský kraj (KRJ), 2. a 3. stupeň – Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.