( Aktuální )
Zveřejněno 21. 7. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Medaile a čestné odznaky

Za aktivní a dlouhodobou práci ve skautingu nebo za mimořádný čin, Medaili skautské vděčnosti lze udělit i nečlenům Junáka – českého skauta.

medaile Sv. Jiří

je ocenění za zásluhy a dlouhodobou soustavnou práci v oblasti výchovy a vzdělávání (vedení oddílu, práce výchovného zpravodaje, vzdělavatelská činnost atd.).

Rozlišujeme tři stupně – za 5, 7 a 12 let aktivní činnosti (na okresní/krajské a celostátní úrovni)

 • Navrhovatel: činovník/činovnice Junáka – českého skauta
 • Schvalovatel: 1. stupeň – KRJ (příp. Náčelnictvo), 2. a 3. stupeň – Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k
 • Řádový den: Den sv. Jiří (24. duben)

medaile Díků

je ocenění za aktivní činovnickou práci v jakékoliv oblasti. Je vhodná jako první vyznamenání po střediskovém pojmenování nebo krajském vyznamenání.

 • Schvalovatel: KRJ, VRJ (návrhy podané ZvOJ), příp. Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k

medaile Merkura

je ocenění za aktivní a dlouhodobou práci v zázemí skautingu (hospodaření, organizace, úspěšné získávání grantů, spravování majetku nebo základny, PR, správa webu atd.).

Rozlišujeme tři stupně – za 5, 10 a 15 let aktivní činnosti (na okresní/krajské a celostátní úrovni)

 • Navrhovatel: činovník Junáka – českého skauta starší 18 let
 • Schvalovatel: 1. a 2. stupeň – KRJ (příp. Náčelnictvo), 3. stupeň – Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k 

medaile Skautské vděčnosti

Je udělována za výraznou či dlouhodobou pomoc a podporu střediska, oddílu či skautingu obecně. 

Je určena pro nečleny Junáka - českého skauta - rodinné příslušníky členů organizace, podporovatele střediska, sponzory, představitele a úředníky státní správy/​samosprávy atd.

 • Navrhovatel: organizační jednotka nebo ústřední orgány Junáka – českého skauta
 • Schvalovatel: Výkonná rada
 • Udělovatel: starosta 

Čestný odznak Za čin Junácký

se uděluje se za záchranu života, za přispění k záchraně života, významnou účast na humanitární akci apod.

Ocenění je určené pro dospělé i mladší členy/členky organizace.

Rozlišujeme tři stupně - bronzový, stříbrný a zlatý 

 • Navrhovatel: organizační jednotky nebo ústřední orgány
 • Schvalovatel: 1. stupeň – 1. stupeň – skautský kraj (KRJ), 2. a 3. stupeň – Náčelnictvo
 • Udělovatel: náčelní/k 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.