( Aktuální )
Zveřejněno 20. 10. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Kapacity skautského vzdělávání

Junák - český skaut se aktuálně nachází v situaci, kdy mu výrazně chybí účastnická místa na čekatelských a vůdcovských kurzech. Tolik máme zájemců o tyto kvalifikace. Stojíme tak před velkou výzvou, proměnit zájem stovek skautů a skautek o kurzy v dobrou zprávu tím, že jim umožníme se skautských kurzů zúčastnit. Tato výzva je úkolem pro celou organizaci.

Před rokem, v lednu 2021, jsme zveřejnili výsledky první podrobné datové analýzy kapacit na čekatelských a vůdcovských (lesních i nelesních) kurzech Junáka – českého skauta za rok 2020 (stáhnout si ji můžete zde ). Tato analýza porovnávala počty skutečných účastnických míst na kurzech se zájmem o jejich obsazení. Přesvědčivě ukázala, že nám na kurzech chybí stovky míst a že počty zájemců v dalších letech pravděpodobně dál významně porostou.

Z kapacit vzdělávání se stalo zásadní téma, kterému vysokou prioritu přikládají nejen Náčelnictvo a Výkonná rada Junáka – českého skauta, ale do kterého se zapojují i skautské kraje, okresy, střediska a především celá řada dobrovolnic a dobrovolníků. Proběhla řada aktivit pro podporu nárůstu kapacit a další konkrétní kroky se ještě připravují.

I navzdory epidemickým omezením vzniklo v roce 2021 celkem 13 nových kurzů a na čekatelské kurzy bylo přijato o 320 účastníků více než v roce 2020 (což představuje nárůst o 29% v průměru předchozích tří let). Bohužel se stále nedostalo na 460 zájemců. U vůdcovských kurzů pak na 140 zájemců. Nárůst zájmu přitom s vysokou pravděpodobností potrvá i v dalších letech. To ukázala aktualizovaná a rozšířená analýza vzdělávacích kapacit za rok 2021 (stáhnout si ji můžete zde ).

Je tedy zřejmé, že dynamické úsilí celé organizace přineslo své ovoce. Současně je ale jasné, že kapacita kurzů zůstává naléhavou výzvou. Odbor pro vzdělávání a celé ústředí nadále podporuje vznik dalších kurzů (na rok 2022 máme v tuto chvíli oznámeno asi 10 nově plánovaných kurzů) i další projekty, které mají pomoci celkově navýšit vzdělávací kapacitu organizace.

Zvažujete-li založení nového čekatelského nebo vůdcovského kurzu, napište koordinátorce vzdělávacích týmů Simoně Kubátové - Simče, která má za úkol evidovat nové kurzy a nabízet jim všestrannou podporu. Také byste neměli minout sekci Chci pořádat vzdělávací akci.

Děkujeme všem, kdo s navýšením vzdělávacích kapacit pomohli či to zvažují!

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.