( Aktuální )
Zveřejněno 3. 5. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Kapacity skautského vzdělávání

Junák - český skaut se již několik let nachází v situaci, kdy mu výrazně chybí účastnická místa na čekatelských a vůdcovských kurzech. Tolik máme zájemců o tyto kvalifikace. Stojíme tak před velkou výzvou, proměnit nenaplněnou poptávku stovek skautů a skautek v dobrou zprávu tím, že jim umožníme se skautských kurzů (či jiných relevantních formátů pro získání požadovaných kvalifikací) zúčastnit. Tato výzva je úkolem pro celou organizaci.

V lednu 2021 jsme zveřejnili výsledky první podrobné datové analýzy kapacit na čekatelských a vůdcovských (lesních i nelesních) kurzech Junáka – českého skauta za rok 2020 (stáhnout si ji můžete zde ). Tato analýza (jež byla možná díky zavedení a rozšíření přihlašování na vzdělávací akce přes skautIS) porovnávala počty skutečných účastnických míst na kurzech se zájmem o jejich obsazení. Přesvědčivě ukázala, že nám na kurzech chybí stovky míst a že počty zájemců o kvalifikační vzdělávání v dalších letech pravděpodobně dál významně porostou.

Z kapacit vzdělávání se stalo zásadní téma, kterému vysokou prioritu přikládají nejen Náčelnictvo a Výkonná rada, ale do kterého se zapojují i skautské kraje, okresy, střediska a především velké množství dobrovolnic a dobrovolníků. Proběhla řada aktivit pro podporu nárůstu kapacit a další konkrétní kroky se ještě připravují.

I navzdory epidemickým omezením vzniklo v roce 2021 celkem 10 nových kurzů a na čekatelské kurzy bylo přijato o 320 účastníků více než v roce 2020 (což představuje nárůst o 29 % v průměru předchozích tří let). Bohužel se ale stále nedostalo na 460 zájemců. U vůdcovských kurzů pak na 140 zájemců. To ukázala aktualizovaná a rozšířená analýza vzdělávacích kapacit za rok 2021 (stáhnout si ji můžete zde ).

V roce 2022 už proběhlo celkem 52 čekatelských kurzů, což představuje nárůst o 50 % oproti roku 2020. Kapacita na těchto kurzech se navýšila dokonce o 59 %. Stále však platí, že ne všichni zájemci o čekatelskou zkoušku se dostanou na kurz. Jejich počet se ale snížil na zhruba polovinu oproti stavu v roce 2020. Zároveň se ukazuje (ale je to poprvé, takže nemusí jít o trend), že dále nenarůstá zájem o čekatelské kurzy. U vůdcovského vzdělávání jsme na druhou stranu zaznamenali pouze mírný nárůst kapacit - avšak zájem o účast na nich výrazně roste a předpokládáme, že to tak bude i v budoucnu. Celou dobu, co kapacity sledujeme, pracujeme s hypotézou, že se přetlak na čekatelské úrovni bude časem přesouvat (byť ne v plné míře) do přetlaku na úrovni vůdcovské. Zprávu o kapacitách skautského kvalifikačního vzdělávání za rok 2022 si můžete stáhnout zde .

Je tedy zřejmé, že dynamické úsilí celé organizace přineslo své ovoce. Současně je ale jasné, že kapacita skautského vzdělávání zůstává naléhavou výzvou. Odbor pro vzdělávání a celé ústředí nadále podporuje vznik dalších kurzů (na rok 2023 máme v tuto chvíli oznámeny 4 nově plánované kurzy) i další projekty (viz Změna koncepce skautského vzdělávání), které mají pomoci celkově navýšit vzdělávací kapacitu organizace.

Zvažujete-li založení nového čekatelského nebo vůdcovského kurzu, napište asistentovi vzdělávání Martinovi Kolovskému - Marťanovi , který má za úkol evidovat nové kurzy a nabízet jim všestrannou podporu. Také byste neměli minout sekci Chci pořádat vzdělávací akci.

K analýzám a zprávě o kapacitách skautského vzdělávání je také nutné poznamenat, že vychází z dat skutečně projeveného zájmu (přihlášení se) o kurz nebo zkoušky. Nicméně nepostihují ty, kdo by o kvalifikaci stáli, ale nehlásí se, protože předpokládají, že se na kurz nedostanou, nebo protože je pro ně formát kurzu nedostupný. Také nepostihují potřebu organizace mít dostatek kvalifikovaných vedoucích u všech oddílů (kromě této doplňující analýzy ). Z jiných dat víme, že skautIS eviduje řadu výjimek z kvalifikací vyžadovaných pro vedení oddílu. V posledních třech letech je to cca 257 výjimek ročně pro vedoucího oddílu bez vůdcovské zkoušky a 576 výjimek ročně pro zástupce vedoucího oddílu bez vůdcovské zkoušky. Touto optikou se zabývá Změna koncepce skautského vzdělávání.

Děkujeme všem, kdo s navýšením vzdělávacích kapacit pomohli či to zvažují!

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.