( Aktuální )
Zveřejněno 19. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Čekatelský lesní kurz

Obsah čekatelského lesního kurzu

Čekatelský lesní kurz (dále ČLK) slouží především k přípravě čekatelů na práci s dětmi a mládeží v rojích, smečkách a oddílech. Jsou optimální formou přípravy na složení čekatelské zkoušky, která zpravidla bývá součástí programu ČLK.

Základní náplň je určena obsahem čekatelské zkoušky. ČLK podle možností obsahuje i další programy, které podporují všestranný rozvoj osobnosti účastníků nebo které pro ně mohou být inspirací při činnosti v oddíle. Často obsahuje i prvky skautského táborového programu.

ČLK se také může částečně profilovat, jednak podle výchovného stupně, na který se zaměřuje (například vlčata a světlušky), a pak také větším důrazem na některou z oblastí skautské výchovy (např. vodní skauting, duchovní výchova, tábornictví atp.).


Minimální délka akce

ČLK trvá nejméně 9 dnů, z toho alespoň týden v celku, nejlépe v prostředí stanového tábora


Vstupní podmínky pro uchazeče

  • vstupní podmínky pro uchazeče o složení čekatelské zkoušky,
  • u nezletilých účastníků je nutný vyjádřený souhlas s účastí od zákonného zástupce,
  • doporučení vůdce oddílu.

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku (není-li napsáno jinak) pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné žádosti na emailu vzdelavani@skaut.cz .

 
Absolventské podmínky pro uchazeče

  • dle rozhodnutí vůdce ČLK (součástí podmínek zpravidla bývá i složení čekatelské zkoušky)

 
Instruktorský sbor

Instruktorský sbor ČLK musí mít kromě vůdce alespoň 3 další členy, z toho min. 2 stálé instruktory s instruktorskou kvalifikací, z nichž jeden (či více z nich) je zástupcem vůdce.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.