( Aktuální )
Zveřejněno 24. 2. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Dodavatelský doškolovací zdravotnický kurz

Vstupní podmínky pro účastníky

DZK se mohou zúčastnit uchazeči starší 18 let, kteří již předtím absolvovali ZZA (a to v době kratší 6 let od absolvování ZZA do ukončení DZK).

Z výše uvedené vstupní podmínky může udělit výjimku pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné emailové žádosti na vzdelavani@skaut.cz.

Akce si může stanovit i další či náročnější vstupní podmínky nad rámec té výše uvedené.


Obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování DZK

Přesný obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování DZK stanovuje dodavatelská organizace.


Akreditace dodavatele

Číslo externí akreditace se zadává do skautISové hlášenky akce na záložce „Základní a veřejné údaje“. Garant ZZA se do hlášenky neuvádí!


Oprávnění a kvalifikace absolventů

Případná fyzická potvrzení o absolvenci konkrétního DZK („dekrety“) vystavuje dodavatel akreditace, prosíme, nežádejte o ně ústředí!

Pořadatel nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) zašle na email kancelar@skaut.cz seznam absolventů s jednoznačným identifikátorem (například jméno, příjmení a datum narození) a s informací o „čísle dekretu“, datu absolvence a názvu vzdělávací akce – následně bude absolventům do kvalifikací ve skautISovém profilu zadáno nové Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (dále oprávnění).

Tento záznam o kvalifikaci je platný 4 roky, v nichž může absolvent vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí v rámci Junáka – českého skauta.

Ze svého skautISového profilu si pak může absolvent časově omezené oprávnění s unikátním kódem (ve formátu PDF) kdykoliv vygenerovat a sám vytisknout (třeba na tábor pro účely skautské kontroly – vzhledem k časovému omezení platnosti, což je interní rozhodnutí Junáka – českého skauta, není vhodné tento dokument proaktivně poskytovat žádnému kontrolnímu orgánu mimo organizaci – k tomuto účelu se použije oprávnění vydané kurzem nebo akreditované osvědčení).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.