( Aktuální )
Zveřejněno 19. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Lesní kurz

Obsah lesního kurzu

Lesní kurzy (dále LK) jsou určeny pro rovery a rangers (15 – cca 20 let), kteří chtějí zažít nová dobrodružství, překonat vlastní hranice, a při tom načerpat novou motivaci a rozšířit si obzory. Mohou sehrát zásadní roli ve skautském (i životním) směřování účastníků – jak těch, kteří se nedostanou na čekatelské a vůdcovské lesní kurzy a potřebnou zkoušku pak složí na nějakém kratším kurzu, tak těch, kteří zatím žádnou kvalifikaci získávat nechtějí. Jde o příležitost k osobnímu rozvoji, ujasňování si vlastní motivace a k novému porozumění skautingu.

Konkrétní náplň si jednotlivé kurzy tvoří samy a mohou mít i své specifické zaměření (např. duchovní výchova aj.).


Minimální délka akce

LK trvá nejméně 9 dnů, z toho alespoň týden v celku


Vstupní podmínky pro uchazeče

  • věk minimálně 15 let před dnem zahájení LK (u nezletilých účastníků je nutný vyjádřený souhlas s účastí od zákonného zástupce),
  • doporučení vůdce oddílu.

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku (není-li napsáno jinak) pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné žádosti na emailu vzdelavani@skaut.cz .


Absolventské podmínky pro uchazeče

  • dle rozhodnutí vůdce LK


Instruktorský sbor

Instruktorský sbor LK musí mít kromě vůdce alespoň 3 další členy, z toho min. 2 stálé instruktory s instruktorskou kvalifikací, z nichž jeden (či více z nich) je zástupcem vůdce.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.