( Aktuální )
Zveřejněno 19. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Lesní škola

Obsah lesní školy

 Posláním lesní školy (dále LŠ) je zabezpečit vyšší vzdělání činovníků ochotných podílet se na výchově a vzdělávání budoucích vedoucích, prohloubit jejich chápání skautské myšlenky a cílů skautského hnutí, přispět k dalšímu rozvoji osobnosti, vést je k tomu, aby svojí činností přesáhli hranice oddílu a střediska.

Lesní školy rovněž slouží k přípravě skautských odborníků a jsou optimální formou přípravy k získání některé z odborných činovnických kvalifikací (tzv. OČK).

Konkrétní náplň si jednotlivé školy tvoří samy a mohou mít i své specifické zaměření (např. personalistika, zdravověda, ekumenická výchova, dívčí LŠ atd.)


Minimální délka akce

LŠ trvá nejméně 14 dnů, z toho alespoň týden vcelku. Je vhodné, aby před hlavní částí LŠ proběhlo aspoň jedno společné setkání účastníků a instruktorů.


Vstupní podmínky pro uchazeče

  • složená vůdcovská zkouška, popř. jiná kvalifikace (dle rozhodnutí vůdce LŠ),
  • alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe (výjimky povoluje vůdce LŠ),
  • vyjádření domovského střediska.

 Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku (není-li napsáno jinak) pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné žádosti na emailu vzdelavani@skaut.cz .

 
Absolventské podmínky pro uchazeče

  • aktivní účast na programu,
  • samostatně vypracovaný úkol,
  • další podmínky dle rozhodnutí vůdce LŠ.

 
Instruktorský sbor

Instruktorský sbor LŠ musí mít kromě vůdce alespoň 3 další (doporučuje se však větší počet) stálé instruktory s instruktorskou kvalifikací, z nichž jeden (či více z nich) je zástupcem vůdce.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.