( Aktuální )
Zveřejněno 19. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Vůdcovský lesní kurz

Obsah vůdcovského lesního kurzu

Posláním vůdcovského lesního kurzu (dále VLK) je především příprava pro roli skautského vůdce – v oblasti znalostí, vědomostí, dovedností, postojů a návyků. Jsou optimální formou přípravy na složení vůdcovské zkoušky, která zpravidla bývá součástí programu VLK.

Obsah VLK vychází z jeho poslání, tj. dobře připravit účastníka na roli skautského vůdce. Základní náplň je určena obsahem vůdcovské zkoušky. VLK podle možností obsahuje i další programy, které podporují všestranný rozvoj osobnosti účastníků, nebo které pro ně mohou být inspirací při činnosti v oddíle. Často obsahuje i prvky skautského táborového programu.

VLK se také může částečně profilovat, jednak podle výchovného stupně, na který se zaměřuje (například vlčata a světlušky), a pak také větším důrazem na některou z oblastí skautské výchovy (např. vodní skauting, duchovní výchova, tábornictví atp.).


Minimální délka akce

VLK trvá nejméně 14 dnů, z toho alespoň týden v celku, nejlépe v prostředí stanového tábora

 
Vstupní podmínky pro uchazeče

  • vstupní podmínky pro uchazeče o složení vůdcovské zkoušky.

Akce si může stanovit i další vstupní podmínky nad rámec těch výše uvedených. Z výše uvedených vstupních podmínek může udělit výjimku (není-li napsáno jinak) pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné žádosti na emailu vzdelavani@skaut.cz .


Absolventské podmínky pro uchazeče

  • aktivní účast na všech částech VLK (výjimky může udělit vůdce VLK),
  • dle rozhodnutí vůdce VLK (součástí podmínek zpravidla bývá i složení vůdcovské zkoušky).


Instruktorský sbor

Instruktorský sbor VLK musí mít kromě vůdce alespoň 3 další stálé instruktory s instruktorskou kvalifikací, z nichž jeden (či více z nich) je zástupcem vůdce.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.