( Aktuální )
Zveřejněno 30. 10. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Bavíme se o klimatu

Anotace programu:

Téma klimatické změny je stále aktuálnější a ani v oddílové činnosti se mu už nedá vyhnout. V rámci programu se účastníci seznámí s tím, proč je to téma tak složité, ale zároveň důležité. Budeme sdílet a hledat cesty, jak se jako skauti můžeme k tématu postavit, jak se můžeme zapojit.

Forma provedení:

Ano (lektor i účastníci online)

Cílová skupina:

rádci, čekatelé, vůdci, činovníci

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 hodiny a déle

Počet účastníků programu:

8 - 30 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipy, fixy

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.