( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Do roboty!

Anotace programu:

V důsledku robotizace a digitalizace se proměňuje hodně věcí - to, jak komunikujeme, navazujeme a udržujeme vztahy, jak se dozvídáme nové informace. S robotizací a digitalizací jsou spojeny i velké posuny v oblasti práce. Určují nejen to, co děláme většinu našeho času (příprava na povolání ve škole, zaměstnání či podnikání v dospělosti), ale i jaké je naše postavení ve společnosti, co si můžeme dovolit, jaké máme podmínky k životu. Proto je zajímavé se ptát, jak bude v měnícím se světě práce vypadat. Program seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícím s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. Interaktivními metodami a skrze práci s příběhovými texty podněcuje zvažování možných důsledků změn pro ně osobně i pro život společnosti jako celku. Zaměřuje se přitom zejména na hodnotové a postojové aspekty měnící se společnosti práce a vede k přijetí odpovědnosti za využití potenciálu změny ve prospěch všech.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

roveři a rangers, kurzy - pro vedoucí oddílů či vzdělavatele doplněno o metodický vstup

Předpokládaná časová dotace programu:

4 hodiny

Počet účastníků programu:

12 - 32 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

3 týdny

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipy, fixy, další

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.