( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Do roboty!

Anotace programu:

V důsledku robotizace a digitalizace se proměňuje hodně věcí - to, jak komunikujeme, navazujeme a udržujeme vztahy, jak se dozvídáme nové informace. S robotizací a digitalizací jsou spojeny i velké posuny v oblasti práce. Určují nejen to, co děláme většinu našeho času (příprava na povolání ve škole, zaměstnání či podnikání v dospělosti), ale i jaké je naše postavení ve společnosti, co si můžeme dovolit, jaké máme podmínky k životu. Proto je zajímavé se ptát, jak bude v měnícím se světě práce vypadat. Program seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícím s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. Interaktivními metodami a skrze práci s příběhovými texty podněcuje zvažování možných důsledků změn pro ně osobně i pro život společnosti jako celku. Zaměřuje se přitom zejména na hodnotové a postojové aspekty měnící se společnosti práce a vede k přijetí odpovědnosti za využití potenciálu změny ve prospěch všech.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

roveři a rangers, kurzy - pro vedoucí oddílů či vzdělavatele doplněno o metodický vstup

Předpokládaná časová dotace programu:

4 hodiny

Počet účastníků programu:

12 - 32 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

3 týdny

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipy, fixy, další

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.