( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Google služby a on-line nástroje - skautský mail, disk a spolupráce

Anotace programu:

Seminář je zaměřen na představení nástrojů a služeb Google, které jsou bezplatně skautskám a skautům dostupné. Od obecnějších témat (založení skautského účtu, skautské maily, kalendář, on-line úložiště) se postupně dostaneme k příkladům použití nástrojů Google Workspace v činnosti oddílových a střediskových rad.  1) založení skautského Google účtu (v návaznosti na skautIS); 2) skautský mail @skaut a @skautka (i přidání vlastní domény do skautISu); 3) Google disk, sdílený disk pro jednotky a další služby; 4) základní přehled nástrojů a příklady jejich použití v činnosti oddílů a středisek, sdílení kalendářů a spolupráce; 5) propojení Google služeb a webu oddílu/​střediska. Prostor pro dotazy a konzulace používání těchto nástrojů v jednotce.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, činovníci, další dobrovolníci pomáhající u oddílů a středisek

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 - 2 hodiny (v případě individuální domluvy může být upraveno)

Počet účastníků programu:

10 - 20 osob (více účastníků na úkor dotazů a záleží i na kapacitě místa a momentální možnosti personálního zajištění)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dataprojektor (s HDMI vstupem), připojení na internet (nutné)

Poznámka:

dle zájmu je možné seminář zaměřit více prakticky na konkrétní téma užitečné čistě pro danou skupinu

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.