( Aktuální )
Zveřejněno 17. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Já a první princip

Anotace programu:

Účastníci si po úvodní evokaci během debaty v malých skupinách (3 až 6 členů) především vyjasňují, jak rozumí službě Pravdě a Lásce, co to pro ně znamená v jejich životě. Během debaty vzniká na flipovém papíře výstup, který posléze prezentují ostatním skupinkám. Ty se mohou dotazovat a v případě zájmu může ještě nad výstupy probíhat další debata. Smyslem semináře není sdělovat absolutní pravdy nebo dělat definitivní závěry, ale především o prvním principu přemýšlet, hovořit a nechat se inspirovat druhými.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

oddílová rada, roverský kmen, středisková rada, tým vzdělávací akce

Předpokládaná časová dotace programu:

2 hodiny

Počet účastníků programu:

6 - 30 osob (limitující může být počet místností - viz níže)

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dostatek samostatných prostor pro diskuse skupinek po 3 - 6 členech

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Poznámka:

Semináře "Já a první princip" + "První princip u nás v oddíle" - dvojice seminářů, které by na sebe měly ideálně navazovat. Pokud stihnete jen jeden, doporučujeme seminář "Já a první princip", protože v něm si účastníci vyjasní svůj vlastní přístup k prvnímu principu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.