( Aktuální )
Zveřejněno 21. 6. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Jak pracovat s ideou

Anotace programu:

Idea vlčat a světlušek je nedílnou součástí programu. Není to nic těžkého – pojďme si společně k ní najít cestu. Společně si projdeme jednotlivé hodnoty v ideji obsažené a zamyslíme se nad smyslim jednotlivých prvků. Ukážeme si, jak ji můžeme zapojovat do programu a jak ji zkusit zapojovat do běžného oddílového života.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

vedoucí vlčat a světlušek

Předpokládaná časová dotace programu:

4 hodiny

Minimální počet účastníků programu:

10 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dataprojektor

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

1 měsíc

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.