( Aktuální )
Zveřejněno 21. 6. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Jak pracovat s ideou

Anotace programu:

Idea vlčat a světlušek je nedílnou součástí programu. Není to nic těžkého – pojďme si společně k ní najít cestu. Společně si projdeme jednotlivé hodnoty v ideji obsažené a zamyslíme se nad smyslim jednotlivých prvků. Ukážeme si, jak ji můžeme zapojovat do programu a jak ji zkusit zapojovat do běžného oddílového života.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

vedoucí vlčat a světlušek

Předpokládaná časová dotace programu:

4 hodiny

Minimální počet účastníků programu:

10 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dataprojektor

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

1 měsíc

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.