( Aktuální )
Zveřejněno 11. 3. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Komu předat štafetu? Nástupnictví v praxi

Anotace programu:

Komu předat vedení nebo jinou roli, je otázka, která dříve či později vždy přijde. Jak přemýšlet nad nástupnictvím, co a jak je třeba dělat a sledovat, aby předávání rolí ve středisku probíhalo hladce? Kdo má zodpovědnost myslet na předání role, kdo nalézt nástupce, poskytnout mu znalosti a v začátcích dostatečně podpořit? A jak potom přímo přispět k dobrému průběhu samotného předání?

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

vedoucí oddílů a jejich zástupci, vedoucí středisek, výchovní zpravodajové

Předpokládaná časová dotace programu:

2 hodiny

Minimální počet účastníků programu:

5 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

při prezenční formě flipchart, dataprojektor se může hodit, ale není nutný

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.