( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Krajina jako cibule

Anotace programu:

Naučíme se číst různé vrstvy krajiny od geologie a geografie přes rostlinný pokryv po stopy lidských aktivit. Jednotlivé krajinné vrstvy spolu souvisí, vzájemně se ovlivňují. Tyto souvislosti jsou na první pohled skryté, nicméně se lze naučit je hledat. Program s procházkou, při které budeme společně přicházet na to, jak člověk krajinu využívá, na co všechno ji potřebuje a jak tyhle zájmy soupeří mezi sebou navzájem i se zájmy mimolidských bližních. Popřemýšlíme, jak významně a na jak dlouho se v krajině projevují aktivity našich předků a na jak dlouho se v ní asi otisknou naše dnešní rozhodnutí. Kromě seberozvoje účastníků má program sloužit i jako inspirace pro oddílovou činnost.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

kdokoliv

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 hodiny úvod + minimálně půldenní výlet (možný s přespáním venku; ideálně po družinách) + 1 hodina reflexe

Počet účastníků programu:

8 - 30 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

vytisknout dopředu barevné pracovní listy

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

4 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.