( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Krajina jako cibule

Anotace programu:

Naučíme se číst různé vrstvy krajiny od geologie a geografie přes rostlinný pokryv po stopy lidských aktivit. Jednotlivé krajinné vrstvy spolu souvisí, vzájemně se ovlivňují. Tyto souvislosti jsou na první pohled skryté, nicméně se lze naučit je hledat. Program s procházkou, při které budeme společně přicházet na to, jak člověk krajinu využívá, na co všechno ji potřebuje a jak tyhle zájmy soupeří mezi sebou navzájem i se zájmy mimolidských bližních. Popřemýšlíme, jak významně a na jak dlouho se v krajině projevují aktivity našich předků a na jak dlouho se v ní asi otisknou naše dnešní rozhodnutí. Kromě seberozvoje účastníků má program sloužit i jako inspirace pro oddílovou činnost.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

kdokoliv

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 hodiny úvod + minimálně půldenní výlet (možný s přespáním venku; ideálně po družinách) + 1 hodina reflexe

Počet účastníků programu:

8 - 30 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

vytisknout dopředu barevné pracovní listy

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

4 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.