( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Seminář pro začínající revizory

Anotace programu:

Revizní komise (dále RK) vykonává vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách. I když tito činovníci nepracují přímo s dětmi, jejich činnost je neméně důležitá pro hladký a bezvadný chod jednotky. Základní seminář pro RK je zaměřen na objasnění, co se skrývá pod činností RK; proč RK v Junáku - českém skautu máme; jak může fungovat spolupráce RK a organizačních jednotek, a jak spolupráci nastavit dobře; kdy, jak a co u organizačních jednotek kontrolovat. Na semináři účastníci zjistí, že revizní komise může být velkým pomocníkem i u středisek a rozhodně to není jen o kontrolování podpisů!

Forma provedení:

ideálně prezenčně, distanční varianta (lektor i účastníci online) je možná, ale seminář je v této variantě rozdělen do 3 večerních setkání (dnů)

Cílová skupina:

začínající revizor; činovník, který zatím revizor není, ale o této funkci uvažuje

Předpokládaná časová dotace programu:

6 hodin

Minimální počet účastníků programu:

15 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dataprojektor, flipchart

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.