( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Seminář pro začínající revizory

Anotace programu:

Revizní komise (dále RK) vykonává vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách. I když tito činovníci nepracují přímo s dětmi, jejich činnost je neméně důležitá pro hladký a bezvadný chod jednotky. Základní seminář pro RK je zaměřen na objasnění, co se skrývá pod činností RK; proč RK v Junáku - českém skautu máme; jak může fungovat spolupráce RK a organizačních jednotek, a jak spolupráci nastavit dobře; kdy, jak a co u organizačních jednotek kontrolovat. Na semináři účastníci zjistí, že revizní komise může být velkým pomocníkem i u středisek a rozhodně to není jen o kontrolování podpisů!

Forma provedení:

ideálně prezenčně, distanční varianta (lektor i účastníci online) je možná, ale seminář je v této variantě rozdělen do 3 večerních setkání (dnů)

Cílová skupina:

začínající revizor; činovník, který zatím revizor není, ale o této funkci uvažuje

Předpokládaná časová dotace programu:

6 hodin

Minimální počet účastníků programu:

15 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dataprojektor, flipchart

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.