( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

skautIS pro pokročilé a speciální témata

Anotace programu:

Program bude připraven do značné míry na základě vašich potřeb. Obecným cílem je hlouběji probrat možnosti vybraných agend. Měl by být zaměřen spíše na méně oblastí, které však projdeme podrobněji. Pro inspiraci jen několik možných témat (výčet není úplný): Dotace - práce s agendou dotací; Vzdělávací akce - jak na ně z pohledu pořadatele; Majetek - práce s agendou majetku, inventarizace, půjčování majetku z jiných středisek; Hodnocení kvality - individuální, společné a práce s výsledky; Filtry a exporty dat - jak pracovat s exporty dat, použití existujících a tvorba vlastních filtrů; Sněmy a rejstříky. Na semináři bude dostatek prostoru věnováno dotazům, diskuzi a podnětům k rozvoji skautISu v daných agendách.

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

vedoucí oddílů, činovníci a další dobrovolníci pomáhající u oddílů a středisek, kteří již skautIS používají a chtějí se dozvědět více

Předpokládaná časová dotace programu:

2 - 4 hodiny (v případě individuální domluvy může být upraveno)

Počet účastníků programu:

10 - 20 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dataprojektor (s HDMI vstupem), připojení na internet (nutné)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.