( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Světová hra na obchod

Anotace programu:

Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla? Abstraktní téma mezinárodního obchodu získává v programu konkrétní tvary. Účastníci a účastnice porozumí základním pojmům ekonomické teorie a principům fungování světového trhu. Těžit při tom budou zejména z vlastních zážitků v simulační hře. Svoji herní zkušenost pak srovnají s reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž základě ověří nastolené teze ekonomických teorií. V závěru programu se seznámí s možnými ekonomickými alternativami.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

oddíly, roverské kmeny, účastníci kurzů

Předpokládaná časová dotace programu:

4 hodiny

Počet účastníků programu:

12 - 32 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

1 měsíc

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.