( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Světová hra na obchod

Anotace programu:

Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla? Abstraktní téma mezinárodního obchodu získává v programu konkrétní tvary. Účastníci a účastnice porozumí základním pojmům ekonomické teorie a principům fungování světového trhu. Těžit při tom budou zejména z vlastních zážitků v simulační hře. Svoji herní zkušenost pak srovnají s reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž základě ověří nastolené teze ekonomických teorií. V závěru programu se seznámí s možnými ekonomickými alternativami.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

oddíly, roverské kmeny, účastníci kurzů

Předpokládaná časová dotace programu:

4 hodiny

Počet účastníků programu:

12 - 32 osob (lze se domluvit individuálně)

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

1 měsíc

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.