( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Symbolické rámce vlčat a světlušek

Anotace programu:

Seznamte se s příběhy symbolických rámců vlčat a světlušek, jejich zapojením do programu a zažijte si jak může vypadat rituál. Program je možné (a vhodné) realizovat zvlášť pro vedoucí vlčat a světlušek.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

vedoucí vlčat a světlušek

Předpokládaná časová dotace programu:

2 hodiny

Minimální počet účastníků programu:

10 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

dataprojektor

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

1 měsíc

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.