( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
David Palan
KÚJ – koordinátor pojištění a projektů
david.palan@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Cestovní pojištění od ERV Evropské pojišťovny

Cestovní pojištění je druh neživotního pojištění, jehož účelem je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu.

Pojištění je sjednáno pro účastníky našich akcí na oblasti Evropy nebo celého světa, kdy cesta smí trvat až 90 dní. Slouží k úhradě nákladů spjatých s akutním onemocněním a úrazem, ztrátou zavazadel nebo škodou způsobenou třetí osobě v zahraničí. Je zde také možnost si variabilně vybrat mezi druhy připojištění (rizikové sporty, storno, ERV COVID). Pro sjednání kontaktujte ekonomické oddělení - ekonomicke@skaut.cz.

Parametry pojištění

Všechny účastníky (členy i nečleny) skautských aktivit (od výprav, přes tábory či vzdělávací akce konané v zahraničí).

Pro pojištění vaší cesty potřebujete: seznam účastníku, datum od kdy do kdy cesta trvá, zvolenou variantu a název destinace. Vše zašlete v přehledné tabulce na email ekonomicke@skaut.cz .

Kartička pojištění [pdf, 193.22 kB]

Základní cestovní pojištění (Firemní cestovní pojištění Business Travel) zahrnuje:

 • léčebné výlohy, např. ambulatní ošetření, hospitalizace, zubní ošetření, fyzioterapie apod. včetně léčby onemocnění COVID-19
 • asistenční služby (aktivní asistence, převoz, přeložení a repatriace, opatrovník apod.)
 • možnosti rozšíření - opatrovník, úraz, osobní věci, zpoždění zavazadel, odpovědnost za škodu, odjezd, storno vč. COVID-19, narušení cesty, ERV COVID pro případ znemožnění návratu, cesty autem, zimní sporty, bezpečnostní rizika, bezpečnostní asistence, náhradní pracovník, právní ochrana D.A.S.

Cesta smí standardně trvat až do 90 dní.

Informační dokument [pdf, 102.55 kB] Přehled pojištěných sportů [pdf, 76.06 kB]

Cestovní pojištění se nevztahuje na tyto případy:

 • úmyslné jednání,
 • chronické nemoci
 • požití či požívání alkoholu, omamných či psychotropních látek,
 • duševní poruchy či psychické onemocnění,
 • cesty do válečných oblastí,
 • vyšší moc a jiné neodvratitelné události,
 • preventivní karanténa,
 • plošný zásah státní moci nebo veřejné správy.
Informační dokument [pdf, 102.55 kB] Přehled pojištěných sportů [pdf, 76.06 kB]

Evropa

pojistné na osobu a den: 35 Kč

pojistné na osobu a den vč. rizikových sportů 45 Kč

pojistné na osobu a den vč. ERV COVID 50 Kč

pojistné na osobu a den vč. ERV COVID a rizik. sportů 70 Kč

Svět

pojistné na osobu a den: 70 Kč

pojistné na osobu a den vč. rizikových sportů 90 Kč

pojistné na osobu a den vč. ERV COVID 100 Kč

pojistné na osobu a den vč. ERV COVID a rizik. sportů 120 Kč

U storno poplatků je stanovena spoluúčast 20%.

O poskytnutí pojistného plnění a jeho výši rozhoduje pojišťovna na základě předložených dokladů a v souladu s pojistnými podmínkami a sjednanou pojistnou smlouvou.

Všeobecné podmínky [pdf, 3.28 MB]

1. Zavolejte na asistenční službu

Na asistenci se obraťte v jakékoliv tísňové situaci, např. potřebujete-li lékařské ošetření při hospitalizaci, při nehodě, před předčasným návratem do vlasti či v souvislosti s Vaší odpovědností za škodu. Nebude-li postup předběžně schválen asistenční službou, nemusíme později Vaše nároky uznat.

Zavolejte na tel. +420 221 860 606 nebo napiště na help@euro-center.com .

2. Uschovejte si všechny dokumenty související se škodou

Originály všech dokumentů si uschovejte po dobu minimálně 6 měsíců pro případ šetření komplikovanějších škodních událostí, eventuálně interní kontroly.

3. Nahlaste pojistnou událost

Po návratu domů využijte možnost nahlášení škody online , což umožní rychlejší vyřízení Vaší pojistné události. Pro hladký průběh vyplňte důkladně všechny kolonky on-line škodního protokolu, přiložte naskenované originály dokladů, a co nejlépe popište okolnosti vzniku škody. Formulář hlášení škody si můžete také stáhnout , vytisknout a poslat nám je zpět e-mailem nebo poštou. Škodu můžete též nahlásit prostřednictvím mobilní aplikace Moje Evropská .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.