( Aktuální )
Platné 1. 1. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2022
David Palan
KÚJ – koordinátor pojištění a projektů
david.palan@skaut.cz
Zodpovědná osoba: David Palan

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je typ pojištění vztahujícího se na škodu, kterou pojištěný způsobí přímo nebo nepřímo na zdraví jiné osoby, poškozením nebo zničením věci, případně i za jinou škodu, za kterou pojištěný podle určitého právního předpisu odpovídá

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 platí smlouva o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna. Číslo smlouvy je 1690609318 .

Parametry pojištění

Automaticky jsou z titulu své funkce pojištěni tito činovníci:

 • vedoucí organizačních jednotek,
 • vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci,
 • oddíloví rádci,
 • vedoucí táborů.

Dopojistit je možné všechny ostatní členy Junáka - českého skauta individuálně.

 • Individuální pojištění se zřizuje prostřednictvím přihlášky za organizační jednotku ve skautISu (SkautIS - Služby - Pojištění odpovědnosti).
 • Práva k přihlašování osob má pouze admin organizační jednotky - střediska či vyšší OJ, nikoliv oddílu. 
 • Individuálně zřízené pojištění je platné vždy jen do konce kalendářního roku (31.12.). Na začátku nového roku je nutné přihlášku vyplnit znovu.
 • Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 platí smlouva o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna.  Číslo smlouvy je 1690609318 .

Škála plnění je široká, zde jsou nejčastější škody:

 • škoda na hmotné věci nebo objektu (poškození, zničení, atp.),
 • újma na živém zvířeti (usmrcení, ztráta, zranění atp.),
 • čistě finanční újma,
 • náklady právního zastoupení,
 • škoda způsobená na dopravních prostředcích (např. drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel apod.),
 • škody způsobené provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.),
 • škody způsobené použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.),
 • škody vzniklé na klenotech a cennostech vystavených na hradech a zámcích – věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty,
 • škodu, kterou způsobil pojištěný skaut jinému pojištěnému skautovi.

Pojištění ti nepokryje náklady za škodu na tvém osobním majetku, i když ho využíváš pro prospěch skautské činnosti.

Spoluúčast je dána částkou 1 000 Kč. O tuto částku ti bude sníženo vyplacené plnění.

 • Cena pojištění je 44 Kč/osoba/​kalendářní rok.
 • Cena je fixní na celý kalendářní rok (1.1. – 31.12.), tzn. že se nesníží, když se pojistíš třeba až v září.
 • Nezapomeň za pojištění zaplatit na základě došlé faktury od ČRDM.

 • Základní limit plnění je 10 mil. Kč na  pojistnou událost, ponížený na 5 mil. Kč je u škod způsobených provozem plavidel (kanoe, kajaky, prámy, vory apod.) a použitím střelných zbraní (vzduchovky, airsoftové, paintbalové zbraně, luky, kuše apod.).
 • U škod na klenotech a cennostech (věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty), které vzniknou např. na hradech a zámcích, je limit snížen na 500 tis. Kč.
 • Zahrnuty jsou také škody na dopravních prostředcích včetně motorových vozidel, s limitem 50 000 Kč. Jedná se např. o drobné škody typu ulomených zrcátek, poškozených čelních skel, a pod. U škod vzniklých provozem motorového vozidla je prvotně uplatněno povinné ručení nebo havarijní pojištění, které kryjí škody v případě nehod.

Bezprostředně po vzniku škody můžeš kontaktovat krizovou linku Junáka – českého skauta na tel. 737 205 520. Jde především o chvíle, kdy se jedná o větší škodu a Ty potřebuješ pomoci s celou situací, komunikací s dalšími aktéry, právní podporou apod. Drobné škody není většinou potřeba s Linkou řešit.
Pokud si nevíš rady, můžeš v pracovních dnech kontaktovat Ekonomické oddělení KÚJ na tel. 774 260 960.
Škodu ale musíš nahlásit především pojišťovně, která může na místo vyslat likvidátora na prohlídku. Hlášení je možné několika způsoby:

 • Vyplněný dotazník můžeš vytisknout a zaslat na adresu pojišťovny - Generali Česká pojišťovna a. s., P. O. BOX 305, 659 05  Brno.
 • Osobně na kterékoli pobočce pojišťovny Generali.
 • Telefonicky na lince klientského servisu pojišťovny Generali - tel. 244 188 188.
 • Škodu může nahlásit i jiná osoba.

Budeš potřebovat tyto údaje:

 • Číslo pojistné smlouvy: 1690609318.
 • Pojistník: ČRDM, IČO: 45272956.
 • Pojištěný: osoba odpovědná za vznik škody (konkrétní vedoucí, činovník). Škodu může nahlásit i jiná osoba, v tom případě je třeba zvlášť uvést osobu hlásící škodnou událost a pojištěného.
 • Údaje poškozeného, tedy toho, komu byla způsoben škoda.
 • Rozsah škody – raději si vše ještě na místě zdokumentuj (vyfoť, natoč, sepiš rozsah poškození, vezmi si kontakt na poškozeného a na svědky apod.).

Každá pojistná událost je příležitostí k poučení, proto sdílej popis události se svým doporučením na prusvihy.skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.