( Aktuální )
Platné 1. 1. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2001
David Palan
KÚJ – koordinátor pojištění a projektů
david.palan@skaut.cz
Zodpovědná osoba: David Palan

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, který předpokládá výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, či úmrtí poškozeného.

Na období let 2022-2025 platí smlouva o úrazovém pojištění s  Generali Českou pojišťovnou a.s . Číslo smlouvy je 0266376698 .

Parametry pojištění

Všechny účastníky (členy i nečleny) skautských aktivit (od schůzek přes výpravy a tábory až po vzdělávací a jiné akce konané v ČR i v zahraničí).

Pojištění platí pro každou z výše uvedených osob automaticky.

 • Úrazové pojištění je sjednáno plošně pro všechny, není potřeba si ho zřizovat individuálně.
 • Na období let 2022-2025 platí smlouva o úrazovém pojištění s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Číslo smlouvy je 0266376698.

Základem pojištění je krytí opravdu vážných situací, ke kterým dojde v rámci skautské činnosti a které bychom vlastními silami finančně nezvládli:

 • Pojištění úrazu 
 • Pojištění pracovní neschopnosti 
 • Pojištění trvalých následků úrazu – např. oslepnutí, ochrnutí atp.
 • Pojištění smrti způsobené úrazem.

 • Nezahrnuje náklady vzniklé při okamžitém ošetření v ČR (léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici apod.). Tyto hradí zdravotní pojišťovna poškozeného. 
 • Nezahrnuje náklady vzniklé při okamžitém ošetření v zahraniční. Když cestuješ do zahraničí, sjednej si připojištění v rámci cestovního pojištění (pojištění léčebných výloh v zahraničí).

Náklady na pojištění jsou hrazeny s Ústředím Junáka s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud se stane úraz, postiženému bude vyplaceno:

 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní, karenční dobou se rozumí minimální doba léčení) 115 Kč.
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % stupně invalidity 700 000 Kč.
 • Smrt úrazem 170 000 Kč.

 • Pojišťovna upřednostňuje nahlášení události do 14 dnů, ale je to možné i později. Čím dříve událost nahlásíš, tím dříve dojde k výplatě pojistného plnění. 
 • Nahlášení se provádí přes formulář, který je možné vyplnit elektronicky, nebo v papírové podobě. Formulář Oznámení úrazu Generali ke stažení.
 • Předem vyplněno je číslo smlouvy, IČ s názvem hlavního spolku a kontaktní email, zde dopiš další.
 • První list je nutné podepsat statutárem jednotky pořádající akci, na které k úrazu došlo.
 • Druhý list podepisuje pojištěný, u dětí zákonný zástupce. 
 • Originál vytištěného a podepsaného formuláře s přiloženou kopií zdravotnické dokumentace pošli pojišťovně na adresu:

  • Generali Česká pojišťovna, a.s.

   OCPV-ŽP

   P.O.Box 305 

   659 05 Brno 2 

Bezprostředně po vzniku události můžeš kontaktovat krizovou linku Junáka – českého skauta na tel. 737 205 520. Jde především o chvíle, kdy se jedná o vážnější úraz a Ty potřebuješ pomoci s celou situací, komunikací s dalšími aktéry, právní podporou apod. Drobné úrazy není většinou potřeba s Linkou řešit. 
Pokud si nevíš s pojištěním rady, můžeš v pracovních dnech kontaktovat Ekonomické oddělení KÚJ na tel. 774 260 960. 

Každá pojistná událost je příležitostí k poučení, proto sdílej popis události se svým doporučením na prusvihy.skaut.cz

Když pořádáme akci, které se účastní i děti neorganizované, vztahuje se úrazové pojištění i na ně?

Ano, samozřejmě. Přečti si pozorně čl. II smlouvy na úrazové pojištění.

Proč nám pojišťovna nic nezaplatila, když mělo dítě úraz na táboře?

Protože naše pojištění kryje jen opravdu vážné situace, které bychom vlastními silami finančně nezvládli.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.