( Aktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2021
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Jana Hrnčířová
KÚJ – vedoucí pro administrativu a organizaci
jana.hrncirova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Evidence skutečných majitelů

Kromě veřejného spolkového rejstříku se činnosti skautských organizačních jednotek týká také (z části) neveřejná evidence skutečných majitelů (ESM). Tento rejstřík obecně pomáhá k tomu, aby nedocházelo k praní špinavých peněz a ke zneužívání veřejných finančních zdrojů (dotací apod.). Do této evidence musí (prostřednictvím rejstříkových soudů) právnické osoby zapisovat informace o lidech, které v jednotce můžou přímo či nepřímo vykonávat rozhodující vliv. V případě skautských organizačních jednotek je to vždy statutární orgán, tedy vedoucí organizační jednotky, který se automaticky propisuje z veřejného spolkového rejstříku.

Evidence skutečných majitelů

Do evidence skutečných majitelů jsou v případě skautských organizačních jednotek (obecně zapsaných spolků) zapisovány údaje o statutárním orgánu (vedoucím organizačním jednotky). Také je zde uváděno, na základě čeho a jakým způsobem je vykonáván rozhodující vliv v dané právnické osobě (v našem případě vždy na základě výkonu funkce statutárního orgánu).

V této evidenci jsou zapsány všechny organizační jednotky Junáka - českého skauta.

O zapsání aktuálních údajů do ESM se nemusíte nijak starat, na základě zákona provádí změny údajů automaticky rejstříkový soud (v případě našich jednotek Městský soud v Praze). Je však potřebné, abyste řádně aktualizovali (typicky po sněmu) obsazení funkcí ve skautISu a včas dodali potřebné dokumenty, na základě kterých Kancelář ústředí zajistí zápis osob do veřejného spolkového rejstříku, ze kterého se pak již údaje automaticky propíšou do ESM.

Evidence skutečných majitelů není, na rozdíl od spolkového rejstříku, zcela veřejným registrem, a tak lze běžně na internetu nalézt jen některé základní informace o právnické osobě a jejím “skutečném majiteli”. K úplnému výpisu se všemi údaji se dostane jen daný spolek nebo vybrané orgány veřejné moci. Běžná veřejnost do úplné evidence nahlížet nemůže.

Evidence skutečných majitelů je v omezeném rozsahu (bez přihlášení), případně v úplném rozsahu (po přihlášení typicky datovou schránkou), dostupná na internetové stránce esm.justice.cz . Můžete vyhledávat dle IČ či názvu jednotky.

Protože celá evidence má pomáhat v boji se zneužíváním veřejných financí, můžete po vás být výpis z evidence skutečných majitelů požadován např. při žádání o některé typy dotací od obcí, krajských úřadů či ministerstev. 

Přestože na základě stanoviska Ministerstva financí, zveřejněného i Vládou ČR , by při žádostech o dotace spolkům (tedy našim organizačním jednotkám) měl běžně stačit veřejně stažitelný částečný výpis z ESM, je třeba počítat s tím, že někdy budete muset dokládat i výpis úplný. Proto dobře čtete podmínky různých dotačních programů, případně se u příslušného poskytovatele dotace včas informujte (třeba i s odkazem na uvedené stanovisko ministerstva). 

Získání výpisu z ESM

🟦 Částečný výpis

Pokud vám stačí pouze částečný výpis, jděte na webu esm.justice.cz a zde podle IČ nebo názvu vyhledejte svou jednotku. Pro zobrazení informací klikněte na odkaz “Částečný výpis platných údajů” a na detailové stránce si následně můžete potřebné údaje přečíst nebo stáhnout v PDF.

Částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů může získat bezplatně na internetu kdokoliv. Pro některé účely však budete potřebovat úplný výpis.

🟦 Úplný výpis (s datovou schránkou)

Na webové stránce esm.justice.cz klikněte na odkaz “Přihlásit”.

Následně zvolte přihlášení pomocí datové schránky (musíte použít datovou schránku vaší jednotky, bez ní se nepřihlásíte). A přihlaste se svými přihlašovacími údaji. Poté potvrďte, že se mají předat potřebné údaje do aplikace Ministerstva spravedlnosti.

Po přihlášení bude rovnou předvyplněno IČO vaší organizační jednotky, a tak stačí kliknout na “Hledat”.

Úplný výpis si zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz. Na detailové stránce již uvidíte kompletní údaje úplného výpisu z ESM a také tam najdete mít možnost si stejný výpis stáhnout v PDF.

🟦 Úplný výpis (bez datové schránky)

Pokud vaše organizační jednotka nemá datovou schránku, máte dvě možnosti, jak úplný výpis z evidence skutečných majitelů získat:

  1. Založit si datovou schránku, a pak si budete moci sami bezplatně výpis stáhnout z internetu dle postupu výše.
  2. Napsat do Kanceláře ústředí , která za vás požádá rejstříkový soud o úplný výpis, uhradí správní poplatek a přibližně do 10 až 14 dnů vám výpis pošle e-mailem.

Případně můžete ověřit, zda opravdu potřebujete úplný výpis a zda vám nestačí veřejně dostupný částečný výpis (dle stanoviska Ministerstva financí, zveřejněného i Vládou ČR , by například pro žádosti o dotace měl spolkům místo úplného obvykle stačit i částečný výpis).

V případě dalších dotazů či nejasností se můžete také obrátit na skautské ústředí přímo na e-mail rejstrik@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.