( Aktuální )
Zveřejněno 24. 1. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Skautská vyznamenání a jejich stručná charakteristika

Mezi námi jsou i tací, kteří vykonali něco výjimečného či dlouhodobě aktivně pracují ve prospěch našeho hnutí, a to nad rámec běžných očekávání. Vyznamenání je unikátní forma veřejného ocenění a poděkování.

Slovníček používaných pojmů 

  • Navrhovatel/​předkladatel – osoba navrhující udělení vyznamenání
  • Schvalovatel – orgán, který rozhoduje, zda bude návrh schválen. V případě schválení předává návrh dále udělovateli.
  • Udělovatel – orgán nebo činovník, který rozhoduje, jestli bude schválené vyznamenání uděleno.
  • Řádový den – den/​dny, ve které se standardně vyznamenání předává.
  • Sbor nositelů/nositelek vyznamenání – všichni žijící nositelé/nositelky daného ocenění. Týká pouze Řádu stříbrného trojlístku, Řádu stříbrného vlka, Řádu stříbrného bobra, Členství ve Svojsíkově oddíle a Řádu zlaté syringy.

Seznam aktuálně platných skautských vyznamenání, za co se udělují, kdo je může navrhnout, jejich schvalovatele, udělovatele a případný řádový den nalezneš po rozkliknutí dané kategorie. Pokud není uvedeno jinak, může dané vyznamenání navrhnout jakýkoliv člen Junáka - českého skauta starší 18 let.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.