( Aktuální )
Zveřejněno 20. 7. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Nejvyšší skautská vyznamenání

Výjimečná ocenění za neobvyklé zásluhy a mimořádný celoživotní přínos skautingu, počet nositelů či počet udělení za rok je omezen.

Členství ve Svojsíkově oddílu 

(čestné jednotce Junáka - českého skauta)

je udělováno za mimořádné, dlouhodobé vykonávání (minimálně 25 let) činovnické funkce a aktivní působení ve prospěch skautingu, skautských ideálů či rozvoje humanistických a demokratických hodnot.

 • Navrhovatel: organizační jednotka nebo člen/ka Svojsíkova oddílu nebo člen/ka Náčelnictva; návrh je třeba zaslat do Kanceláře ústředí nebo rádci/rádkyni místně příslušné družiny Svojsíkova oddílu, pozor - navrhovaný je po té vedením Svojsíkova oddílu vyzván, aby vyplnil žádost o vstup do oddílu
 • Schvalovatel: členská schůze SO (členky a členové Svojsíkova oddílu přítomní na schůzi SO)
 • Udělovatel: náčelní/k

Počet nositelů a nositelek není omezen, nicméně ročně může být uděleno jen 25 vyznamenání.

Řád stříbrného trojlístku (pro ženy)

je nejvyšší vyznamenání Junáka – českého skauta (společně s Řádem stříbrného vlka).

Uděluje se za mimořádný celoživotní přínos skautingu s celostátním dopadem, zásluhy o rozvoj a šíření skautských myšlenek, dlouholetou službu ve skautském hnutí a zásluhy o rozvoj odpovědných občanek světa dle poslání WAGGGS (proklik?)

 • Navrhovatel: organizační jednotka nebo ústřední orgán Junáka - českého skauta
 • Schvalovatel: Sbor nositelek Řádu stříbrného trojlístku, společně s náčelní 
 • Udělovatel: náčelní
 • Řádový den: Den sesterství (22. únor)

Počet nositelek je omezen na 12 žijících žen – zde je jejich přehled a krátké medailonky.

Řád stříbrného vlka (pro muže)

je nejvyšší vyznamenání Junáka – českého skauta (společně s Řádem stříbrného trojlístku). Uděluje se za mimořádný celoživotní přínos skautingu s celostátním dopadem, zásluhy o rozvoj a šíření skautských myšlenek a dlouholetou službu ve skautském hnutí.

 • Navrhovatel: organizační jednotka nebo ústřední orgán Junáka - českého skauta
 • Schvalovatel: Sbor nositelů Řádu stříbrného vlka, společně s náčelníkem
 • Udělovatel: náčelník
 • Řádový den: Den sv. Jiří (24. duben)

Počet nositelů omezen na 12 žijících mužů – zde je jejich přehled a krátké medailonky.

Řád stříbrného bobra

je ocenění za kvalitní a dlouhodobou (alespoň 15 let) soustavnou činnost přinášející rozvoj českého vodního skautingu na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém nebo publikačním.

Lze udělit i nečlenům Junáka – českého skauta za zvláště vynikající zásluhy ku prospěchu vodního skautingu v České republice.

 • Navrhovatel: organizační jednotka registrující vodní skauty
 • Schvalovatel: Sbor nositelů Řádu stříbrného bobra společně s hlavním kapitánem VS
 • Udělovatel: hlavní kapitán/ka vodních skautů
 • Řádový den: 8. červen - svátek sv. Medarda

Počet udělených Řádů stříbrného bobra nesmí v jednom roce přesáhnout počet 6. Jinak není počet nositelek a nositelů omezen.

Řád zlaté syringy

je udělován za dlouhodobou aktivní činnost v rámci Kmene dospělých s dopadem na celou organizaci na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém a publikačním.

Může být uděleno i členkám/členům jiných skautských organizací.

 • Navrhovatel: zpravodajové KD nebo Náčelnictvo KD
 • Schvalovatel: Sbor nositelek a nositelů Řádu zlaté syringy společně s náčelní/kem KD
 • Udělovatel: náčelní/k KD
 • Řádový den: 24. duben a 28. říjen

Počet žijících nositelů je omezen na 12, celkový počet nositelek a nositelů nesmí překročit počet let trvání českého skautingu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.