( Aktuální )
Zveřejněno 17. 4. 2023
Martina Hanyková
KÚJ – program tým, stezky, odborky, kompetence
martina.adamcova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Pěšinky

Pěšinka pro benjamínky slouží jako motivační deníček k družinovému či oddílovému programu. Každý benjamínek v oddíle má své vlastní leporelo, do kterého si za splněné úkoly může dávat nálepky zvířat. Je čistě na vedoucích, za jaké činnosti budou děti nálepky dostávat. Hlavním záměrem pěšinky je motivovat děti k účasti na oddílovém či družinovém programu – zcela v duchu zásady, že je důležité zúčastnit se, nikoliv zvítězit. Získané nálepky by pro děti měly být hezkým  důkazem o  činnosti nebo památkou na akci (je jich k dispozici celkem 60).

Vnější strana leporela obsahuje

1. Osobní stránku – Každý benjamínek si na tuto stránku nalepí svoji fotografii a napíše nebo namaluje svou přezdívku. Šátek a tričko postavy mají světlou barvu snadno přemalovatelnou fixami podle barev používaných v oddíle. Pěšinka se tak stává jeho vlastní, benjamínek si k ní může začít vytvářet vztah.

2. Stránku oddílu – Zvířátka a skřítek na této stránce značí, že je mnoho oddílů s různým zaměřením a názvem, ale že všichni dohromady jsme benjamínci. Do rámečku může každý namalovat nebo vlepit nějaký oddílový či střediskový symbol.

3. a 4. Zákon benjamínků – Na této dvoustraně jsou tři situace, které ukazují správné dodržování zákona benjamínků. Vedoucí mohou tuto stránku využít pro ilustraci zákona a za příkladné chování dětem například lepit hvězdičky k příslušným obrázkům.

5. Přechod do vlčat či světlušek – Tato stránka slouží jako připomínka, že pěšinka benjamínků má svůj cíl a konec, že jím je přechod mezi vlčata či světlušky. Při slavnostním přechodovém rituálu si děti mohou vlepit poslední největší samolepku a uzavřít tak svou cestu po pěšince.

6. Titulní strana

Vnitřní strana leporela

Strana leporela s krajinou je motivačním deníčkem. Na základě účasti na programech či plnění úkolů dává vedoucí ze samolepkových archů zvířátka, která si děti nalepí na příslušné místo v krajině. Barva okraje samolepky se shoduje s proužkem ve spodní části krajiny a dítě tak snadno pozná, kam si má samolepku nalepit. Při představování pěšinky může vedoucí krátce představit i jednotlivá pole krajiny a vysvětlit, proč děti dostávají za různé činnosti samolepky s různou barvou.

  • Pokud to vedoucí nechce, děti si nemusí lepit samolepky podle barev, stačí zvířátka správně umístit – pak je možné nabídnout dětem na výběr ze všech archů.
  • Další zvířátka je možné vytisknout na samolepicí archy.
  • Na nástěnce lze udělat oddílovou pěšinku a lepit na ni zvířátka za každou schůzku – na každé schůzce se s dětmi totiž jedno zvířátko spřátelí a provede je programem.
  1. Louka – Co umím a znám – Na louku patří broučci a jiná drobná zvířata. Čím menší je v přírodě zvířátko, tím musí být šikovnější, aby se mu vedlo dobře. Proto za šikovnost dostávají děti právě broučky.
  2. Les – Kdo jsem – V lese benjamínci potkají sovu a jiná moudrá zvířata. Každé z nich benjamínkům pomůže poznat, jací jsou.
  3. Statek – Můj kamarád – Tato zvířata mají k lidem ze všech nejblíže. Jsou naši kamarádi už od pradávna a vždy nám pomohou, když potřebujeme.
  4. Domečky a doupata – Můj domov – Jako každý z nás i zvířata mají své domovy. Dokáže každý benjamínek přijít na to, kde se které zvířátko schovává?
  5. Pole – Svět okolo nás – Nikdo nemá o celém světě takový přehled jako ptáci na obloze a rychlý zajíc na poli. Benjamínkům rádi pomohou pochopit, jak svět funguje.
  6. Rybník – Příroda kolem nás – Pro život na Zemi je ze všeho nejdůležitější voda. Zvířata na této stránce ji hlídají, aby byla vždy čistá.

Pěšinka benjamínků můžete koupit na skautském obchodě .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.