( Aktuální )
Zveřejněno 29. 5. 2024
Jan Mesl (Mýval)
KUJ – manažer pro oblast nemovitostí
jan.mesl@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jan Mesl (Mýval)

S nemovitostmi pomůže Fond nemovitostí 

Mít vlastní klubovnu či pozemek na tábor je pro skautskou činnost velkou výhodou. S financováním nákupu i případné údržby může pomoci Fond nemovitostí (FNJ).

Fond nemovitostí (FNJ)

Junák – český skaut podporuje získávání nemovitostí pro skautskou činnost, a to formou bezúročné zápůjčky nebo účelového daru.  O bezúročnou zápůjčku i o účelový dar je možné žádat najednou, a pokud byl již nákup nemovitosti rozjednán, je možné požádat také o příslib daru nebo zápůjčky.

Možnosti podpory

Bezúročná zápůjčka je určena na pořízení, údržbu a obnovu nemovitostí organizačních jednotek. Může být použita například k doplnění potřebných peněz k vlastním prostředkům OJ nebo financování dotovaných oprav, jsou-li k dotaci potřebné i vlastní finanční prostředky.

 • Běžná splatnost bezúročné zápůjčky je do 6 let a nepřekračuje hranici 10 let.
 • Výše zápůjčky a doba splatnosti se odvíjí od posuzované schopnosti jednotky splácet a schvaluje ji komise FNJ.

Maximální výše účelového daru je až 200 000 Kč celkem na organizační jednotku.

Účelový dar je určen na:

 • Pořízení pozemku: například tábořiště, pozemku pod klubovnou nebo v její blízkosti. Výše daru může činit 15-30 % z vynaložených nákladů (zpravidla to bývá 20 % nebo 25 % u pozemků pod klubovnami).
 • Pořízení věcného práva k pozemku: například práva přístupu na pozemek, práva vedení inženýrských sítí. Výše může činit 15–30 % z vynaložených nákladů.
 • Pořízení stavby: například klubovny nebo skautského domu pro pravidelnou oddílovou činnost. Výše činí 5-15 % z vynaložených nákladů (zpravidla to bývá 10 %).

Specifika účelového daru:

 • Schválený dar nebo jeho příslib lze čerpat po podpisu kupní smlouvy a požádat o něj lze do 6 měsíců od jejího podpisu. Závazná je schválená částka i procento z nákladů na pořízení nemovitosti.
 • Pokud by došlo k převodu nemovitosti, na kterou byl dar použit, z vlastnictví organizační jednotky na někoho jiného, zavazuje se žadatel vrátit FNJ přesně definovanou částku, a to součin procenta poskytnutého daru a nové prodejní ceny (nejméně však darovanou částku).

Jak zažádat o podporu z FNJ

O podporu (zápůjčka, dar) žádá většinou vedoucí OJ, nebo správce nemovitostí (s vědomím střediska). Za organizační jednotku je nutné vyplnit žádost, která je společná pro dar, zápůjčku i příslib daru nebo zápůjčky, a připojit doplňující dokumenty. Nutným předpokladem jsou vyplněné hospodářské výkazy ve skautisu.

Dokumenty vhodné k doplnění žádosti:

 • popis záměru s nemovitostí,
 • harmonogram nákupu či oprav,
 • fotodokumentaci nemovitosti (stačí 1–2 výstižné fotografie),
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • informace o pojištění majetku (v případě vlastní pojistky i pojistnou smlouvu),
 • další relevantní přílohy dle uvážení žadatele.

Vyplněnou žádost včetně příloh pošlete na e-mail: ekonomicke@skaut.cz .

Nejbližší termín pro podávání žádostí je 31. 5. 2024.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje komise FNJ, která zasedá zpravidla třikrát ročně (v případě akutnosti zápůjčky na koupení tábořiště lze zápůjčku projednat e-hlasováním maximálně do tří týdnů a případný dar na nejbližším řádném zasedání komise).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.