( Aktuální )
Zveřejněno 1. 11. 2023
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Semafor – zhodnocení činnosti pomocí papíru a tužky

Dopravní semafor dává jasné instrukce. Zastav se, připrav se a jeď. A právě tímto pohledem je dobré podívat se na oddíl či tábor. Společně a otevřeně zjistit, co funguje, co je potřeba zlepšit a čeho se naopak v budoucnu vyvarovat. Semafor je založen na volné diskuzi, a proto je vhodnější pro menší skupiny. Je přehledný, jednoduchý k použití, a navíc s ním lze pracovat kdekoliv bez přístupu k internetu, tedy klidně v lese na pařezu.

Semafor je rozdělen na tři části:

Semafor

Nejlepší je začít otevřenou diskuzí s celou oddílovou radou včetně rádců. Pomoci vám může seznam otázek ze všech důležitých oblastí (Otázky pro oddíly  / Otázky pro tábory  ). Pro větší přehlednost jsou rozdělené do pěti částí, tedy je možné vybrat si pouze tu, která je pro vás v danou chvíli aktuální:

  • Lidé
  • Řešení a plánování
  • Program a činnost
  • Působení na venek
  • Zázemí

Otázky můžete probrat všechny najednou, nebo si vybrat jen některé a ostatní odložit na později, či se jimi nezaobírat vůbec. Vše je dobré přizpůsobit vašim potřebám a hlavně si na diskuzi vyhradit dostatek času. 

Semafor pro tábory – otázky [pdf, 278.44 kB] Semafor pro oddíly – otázky [pdf, 268.77 kB]

Po diskuzi si vyberte několik bodů, na které se chcete v nejbližší době zaměřit. Na záznamový arch  zapište jen to nejdůležitější, konkrétní body, na kterých se shodnete a které je možné realizovat. Pro přehlednost je rozdělte do třech oblastí: 

Červená oblast určená na sepsání aktuálních činností, aktivit nebo zvyklostí, se kterými chcete přestat.

Oranžová pro věci, s nimiž jste spokojení a chcete v nich pokračovat i nadále.

Zelená na zaznamenání nápadů, které byste rádi zkusili nově zavést.

Semafor – záznamový arch [pdf, 17.52 kB]

Správná inspirace a motivace má velkou sílu. Zjisti, co se jinde osvědčilo a na koho se případně ve středisku, okrese i kraji obrátit. Zde najdeš odkazy na užitečné články, literaturu, celostátní akce, facebookové skupiny i TED videa. 

Semafor pro tábory – inspirace [pdf, 330.27 kB] Semafor pro oddíly – inspirace [pdf, 298.97 kB]
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.