( Aktuální )
Zveřejněno 30. 11. 2022

Dotace na energie 2022

Z dotace na podporu volnočasových pohybových aktivit lze hradit náklady za energie vodné a stočné, nájemné a náklady na paliva určená k vytápění.

Náklady musí být z období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022, zaplacené do 31. 1. 2023 a je potřeba mít je podložené vyúčtováním, fakturou, smlouvou apod. Nezapomeňte tedy požádat o mimořádné vyúčtování včas, obvykle jeho vystavení trvá kolem jednoho měsíce.

 Je možné financovat až 100% nákladů.

 Dotaci obdržíte prostřednictvím krajů a okresů, z ústředí na kraje budeme peníze odesílat v první polovině prosince.

Krok za krokem

Pokud máte dotaz, můžete využít dokument pro otázky k této dotaci. Abychom se o dotazu hned dozvěděli, značte tam prosím e-mail karamela@skaut.cz .

Kraje obdrží na tuto dotaci samostatné rozhodnutí a bude se i samostatně vyúčtovávat. Zde je vzor rozhodnutí pro kraje.

Dotace se vyúčtovává samostatně, termín pro kraje je do 15. 1. 2023.

MŠMT požaduje vyúčtovat zvlášť částky na jednotlivé druhy energií, které lze dotovat (náklady za energie, vodné a stočné, nájemné a náklady na paliva určená k vytápění). Proto je bude nutné odlišit i ve vyúčtování od jednotek a připravili jsme pro ně upravené formuláře a je třeba také přiložit výsledovku se zaúčtováním.

- výsledovka (nebo jiná účetní sestava, ze které je patrné zaúčtování dotace, odevzdává každý, kdo využil dotaci)

- for_dot_v2
- for_krajské vyúčtování_přehled
- for_krajské vyúčtování_sumář

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.