( Neaktuální )
Platné 1. 1. 2022 – 15. 1. 2023, Účinné od 1. 1. 2022

Dotace na energie 2022

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Z dotace na podporu volnočasových pohybových aktivit lze hradit náklady za energie vodné a stočné, nájemné a náklady na paliva určená k vytápění.

Náklady musí být z období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022, zaplacené do 31. 1. 2023 a je potřeba mít je podložené vyúčtováním, fakturou, smlouvou apod. Nezapomeňte tedy požádat o mimořádné vyúčtování včas, obvykle jeho vystavení trvá kolem jednoho měsíce.

 Je možné financovat až 100% nákladů.

 Dotaci obdržíte prostřednictvím krajů a okresů, z ústředí na kraje budeme peníze odesílat v první polovině prosince.

Krok za krokem

Pokud máte dotaz, můžete využít dokument pro otázky k této dotaci. Abychom se o dotazu hned dozvěděli, značte tam prosím e-mail karamela@skaut.cz.

Kraje obdrží na tuto dotaci samostatné rozhodnutí a bude se i samostatně vyúčtovávat. Zde je vzor rozhodnutí pro kraje.

Dotace se vyúčtovává samostatně, termín pro kraje je do 15. 1. 2023.

MŠMT požaduje vyúčtovat zvlášť částky na jednotlivé druhy energií, které lze dotovat (náklady za energie, vodné a stočné, nájemné a náklady na paliva určená k vytápění). Proto je bude nutné odlišit i ve vyúčtování od jednotek a připravili jsme pro ně upravené formuláře a je třeba také přiložit výsledovku se zaúčtováním.

Výsledovka (nebo jiná účetní sestava, ze které je patrné zaúčtování dotace, odevzdává každý, kdo využil dotaci); v jednoduchém účetnictví můžete využít peněžní deník (část za dotaci), případně sestavu, kterou umí váš systém, např. bilanci.

K vyúčtování je nutné od všech OJ, které využijí dotaci, přiložit i "účetní sestavu jednotlivých dokadů hrazených z dotace (ze sestavy musí být zřejmá výše jednotlivých druhů nákladů, na jejichž úhradu byla dotace čerpána)".

Účetní sestavou je myšlena například výsledovka, kde bude vidět zaúčtovaná dotace ve výnosech a k tomu příslušné náklady (nikoli výsledovka za celý rok). V peněžním deníku je možné si například přidat sloupec "dotace na energie" a podle něho vyfiltrovat příslušné řádky.

V systému ESO v podvojném účetnictví si výsledovku vyexportujete následovně:

Aktivně používáte modul "dotace/​dary" v účetním systému Skeleton ESO, pak vytisknout požadovanou přílohu k vyúčtování mimořádné dotace na energie nebude těžké.

Návod neslouží pro uživatele ESA, kteří ten modul nepoužívají. 

  1. v modulu "dotace"/dary zvolte příslušnou dotaci (v našem případě MŠMT - mimořádná dotace na energie)
  2. klikněte na tlačítko "tisk" v úvodní záložce základní informace
  3. zobrazí se vám tisková sestava dotace - klikněte na ikonku diskety nad tiskovou sestavou a zvolte možnost uložení (ideální je PDF - možnost Adobe Acrobat)
  4. sestava se vám stáhne do stažených souborů - přejmenujte ji dle libosti 

Celý návod, jak používat modul si můžete pustit na videu:

Dělujeme za popis Ellie a Jirshimu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.