( Aktuální )
Zveřejněno 4. 5. 2023

Dotace na podporu akcí v krajích

Dotace je určena na náklady akcí v trvání 1 až 6 dnů s podstatným regionálním významem (např. krajská či základní kola závodů, krajská jamboree) konané v České republice, které pořádá kraj či podřízené jednotky (pokud už nejsou podpořeny z jiné dotační kapitoly dle této směrnice). O rozdělení dotace na jednotlivé akce, pořádané přímo krajem či jeho podřízenými OJ, rozhodne kraj dle svých potřeb, priorit a určených pravidel. Kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel.

Dotace na podporu akcí v krajích

  • Výše dotace bude stanovena již z dat registrace 2022 a to jako podíl z celkové rozdělované částky dotace mezi všechny kraje na základě počtu oddílů mladších členů.
  • Na základě rozhodnutí o přidělení dotace zašle Kancelář ústředí do 30. 4.  kraji zálohu dotace v plné výši vypočtené dotace.
  • Přidělená částka bude uvedená v samostatném rozhodnutí o dotaci.
  • Dotace na akce může činit nejvýše 70 % nákladů akce.
  • Za akce se považují pravidelné či jednorázové aktivity dětí, podíl účastníků starších 6 let a zároveň mladších 26 let musí být vyšší než 70 %. U akcí delších než 1 den musí být u pořadatele uložen seznam účastníků.
  • Vyúčtování dotace zašle junácký kraj nejpozději do 31. 12. 2023
  • Pro vyúčtování akcí použijte tyto formuláře:


Vyúčtování akce

Přehled akcí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.