( Aktuální )
Zveřejněno 24. 10. 2023

Účetní sestava (např. výsledovka) jako příloha k vyúčtování dotace ve skautISu

Ve Směrnici k dotacím je doporučeno u některých dotačních titulů (neorganizovaná mládež, stavby atp.) přiložení účetní sestavy (“výsledovky”) projektu. Toto doporučení vzniklo zejména na základě pokynů k vyúčtování dotace MŠMT. Předkládání výkazů je běžné i u jiných grantů a je potřeba je mít.

Přesná podoba výkazu k vložení do skautISu není MŠMT definovaná, tento článek vám pomůže udělat si představu, jak může vypadat. Z výkazu musí být jednoznačné, co bylo součástí projektu.

Z přiloženého výkazu musí být zřejmá:

  • identifikace jednotky,
  • název projektu/ akce
  • jednotlivé druhy nákladů / výdajů,
  • výnosy / příjmy vč. částky odpovídající přidělené dotaci na daný projekt,
  • zisk / ztráta projektu, tj. rozdíl mezi výnosy/ příjmy a náklady/ výdaji a
  • období, za které je výkaz sestaven (např. rok 2023).

V případě podvojného účetnictví je vhodným výkazem například Výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka). Nemusí se nutně jednat o oficiální podobu Výkazu zisku a ztráty, jak jej známe definovaný vyhláškou (504/​2002 Sb.). Některé účetní SW umožňují tisky dílčích “výsledovek” (mohou být pojmenované různě např.  účetní analýza, položkový deník apod.) za jednotlivá střediska, činnosti, zakázky, kalkulační jednice atp., které jsou vhodným nástrojem ke sledování čerpání dotací.

V případě jednoduchého účetnictví se jedná o Přehled příjmů a výdajů. Záleží na možnostech účetního softwaru. V excelu je vhodné si vyznačit položky, které spadají do dotovaného projektu ideálně tak, aby bylo možné vyfiltrovat pouze je.

Ve skautISu výkazy vkládejte do záložky Vyhodnocení projektu mezi ostatní přílohy.

Návod pro export z ESO

V systému ESO v podvojném účetnictví si výsledovku vyexportujete následovně:

Aktivně používáte modul "dotace/​dary" v účetním systému Skeleton ESO, pak vytisknout požadovanou přílohu k vyúčtování mimořádné dotace na energie nebude těžké.

Návod neslouží pro uživatele ESA, kteří ten modul nepoužívají. 

  1. v modulu "dotace"/dary zvolte příslušnou dotaci (v našem případě MŠMT - mimořádná dotace na energie)
  2. klikněte na tlačítko "tisk" v úvodní záložce základní informace
  3. zobrazí se vám tisková sestava dotace - klikněte na ikonku diskety nad tiskovou sestavou a zvolte možnost uložení (ideální je PDF - možnost Adobe Acrobat)
  4. sestava se vám stáhne do stažených souborů - přejmenujte ji dle libosti 

Video návod, jak používat modul.

Možné podoby výkazů můžete najít v souborech článku.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.