( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Přiznání k dani z příjmu právnických osob 

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob podává OJ, pokud má příjmy z vedlejší činnosti: pronájmu, reklamy, podnikání, nebo ziskovou hlavní činnost. A to bez ohledu na to, zda celkový výsledek hospodaření je ziskový či ztrátový.

Podat či nepodat daňové přiznání? 

ANO, podáváte daňové přiznání, jestliže:

  • Máte příjmy/​výnosy z pronájmu tábořiště, klubovny či základny,
  • Přijali jste finanční prostředky za reklamu (např. na plese jste měli plachty s logem firmy),
  • OJ má jinou příležitostnou vedlejší činnost, nebo podnikání,
  • OJ má ziskovou hlavní činnost.

NE, daňové přiznání nepodáváte, jestliže splňujete tyto podmínky:

  • OJ nemá vedlejší činnost, ani
  • OJ nemá ziskovou hlavní činnost (tzn. hlavní činnost je ztrátová, nebo na nule).

Příklad ziskové hlavní činnosti

“Na střediskové radě jsme probírali vyhodnocení rozpočtu za uplynulý rok. Moc se nám dařilo. Na všechny provozní náklady se nám podařilo získat finanční zdroje, ušetřili jsme tak vybrané členské příspěvky a ještě se nám podařilo ušetřit pár peněz na táborech. Hurá!” A je to taky – máte ziskovou hlavní činnost a ANO podáváte daňové přiznání. 

Takhle jasné to ale většinou není. Abyste zjistili, zda máte, či nemáte hlavní činnost ziskovou, je potřeba vyloučit všechny příjmy/​výnosy a výdaje/​náklady, které nejsou předmětem daně (dotace, ale i ztrátová hlavní činnost) nebo jsou od daně osvobozené (členské příspěvky, dary). 

Přečtěte si podrobnou metodiku k vyplnění daňového přiznání v Metodickém listu: Přiznání k dani z příjmů právnických osob .

Daňové přiznání

Svoji činnost v účetnictví dělíte na hlavní (každá OJ má jednu hlavní činnost) a vedlejší. 

Do hlavní činnosti patří příjmy za členské příspěvky, dotace, dary, účastnické poplatky za tábor. 

Do vedlejší činnosti patří: příjmy z nájmů, z reklamy, další příležitostné výdělečné činnosti (např. z pořádání plesu apod.), nebo podnikání (např. poskytování ubytování na základně na živnostenský list). 

Daňové přiznání podáváte na finanční úřad vždy do 31. 3. 

Při spolupráci s daňovým poradcem se termín prodlužuje do 30. 6. (do 31.3. musíte nahlásit spolupráci s daňovým poradcem na FÚ).

Daňové přiznání se nejlépe vyplňuje na stránkách daňového portálu, případně do formuláře na stránkách finanční správy. Z obou portálů lze v případě potřeby daňové přiznání vytisknout a podat na FÚ v papírové podobě. 

Pokud Vám povinnost podat daňové přiznání nevznikne, nejste ze zákona povinni tuto skutečnost finančnímu úřadu oznamovat.

Ovšem v případech, kdy již řadu let daňové přiznání podáváte a následně Vám v jednom roce povinnost podat daňové přiznání nevznikne, lze pro zamezení pochybností finančnímu úřadu zaslat dopis s oznámením, že OJ měla v předmětném účetním období pouze příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené. Z tohoto důvodu nepodává daňové přiznání za dané zdaňovací období.

OJ může snížit základ daně podle § 34 dále až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. 

V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

O daňové úspoře se neúčtuje – není v účetnictví vidět. Proto je vhodné vzniklou daňovou úsporu a její následné využití popsat např. v Příloze v účetní závěrce.

Využití úspory se eviduje označením dokladů, které se OJ rozhodla využít – tyto označené doklady nesmí být zahrnuty v jiných vyúčtováních (granty, dotace, dary).

Pokud OJ úsporu nevyužije dle zákonem stanovených pravidel, je povinna o částku úspory navýšit základ daně a zaplatit daň z příjmu právnických osob. 

Do konce r. 2017 platila jiná pravidla pro využití daňové úspory. Získané prostředky bylo možné použít ke krytí nákladů/výdajů ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Se změnou však došlo ke zkrácení lhůty a veškeré daňové úspory bylo nezbytné využít v r. 2018.

Metodický list ke stažení:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.