( Aktuální )
Zveřejněno 13. 5. 2024

Program

Programové oddělení spravuje veškeré výchovné nástroje a projekty napříč věkovými kategoriemi. Na starosti tedy má např. stezky, odborky, podporu rádců, celostátní akce z oblasti programu (závody, Elixír, Poradní skála, Obrok atd.) a mnohé další. 

Na realizaci i řízení jednotlivých věcí úzce spolupracuje s několika odbory(Odbor vlčat a světlušekSkautskýRoverskýEkologickýOdbor duchovní výchovySkauti na ZemiSkauting pro všechny) nebo redakcemi dětských časopisů. Naším cílem je podporovat kvalitní výchovný program v oddílech z celostátní úrovně. Dejte nám vědět, máte-li námět, co pro vás můžeme udělat.

Kontaktovat nás můžete na adrese program@skaut.cz.

Barbora Tichavová – Rozárka

Barbora Tichavová – Rozárka

zpravodajka pro program

barbora.tichavova@skaut.cz

Rozárka je odpovědná za oblast programu, tj. vytváření a rozvoj programových nástrojů, jejich podporu na celostátní úrovni a celkově za podporu kvality skautské výchovy. Dále do její agendy spadá oblast velkých akcí, projekt Dostupný skauting, Skautský dobrý skutek a agenda klimatické změny ve skautingu. Na starosti má dále operativu jednání VRJ a setkání VRJ se zástupci krajů.

Rozárka je členkou střediska Zlatá Růže Jindřichův Hradec, kde dříve vedla oddíly a posléze samotné středisko. Aktivně se věnovala několika skautským kurzům, zejména Gemini, Roverské lesní škole a ILŠ Ejhle. Svoji práci vykonává jako zaměstnanec Kanceláře ústředí.

Pavla Sýkorová – Gymi

Pavla Sýkorová – Gymi

koordinátorka programových projektů

program@skaut.cz

Gymi je vedoucí programového týmu. Spolupracuje se Skautským odborem a Odborem vlčat a světlušek. Pomáhá s revizemi výchovných nástrojů – nyní hlavně s revizí roverského programu a revizí programu benjamínků.

Gymi pochází z koedukovaného skautského oddílu v pražských Stodůlkách, který šest let vedla. Podílela se na vůdcovských a čekatelských kurzech, kde se zabývala vším okolo dětí v oddílech, metodiky a programu.

Markéta Musilová – Blecha

Markéta Musilová – Blecha

koordinátorka programových projektů

marketa.musilova@skaut.cz

Blecha podporuje činnost týmu Závodu vlčat a světlušek a tematických odborů (tj. Ekologického odboru, Skautingu pro všechny, Odboru duchovní výchovySkautů na Zemi) a Roverského odboru. Koordinuje revizi roverského programu. Dbá o komunikaci výstupů programového oddělení a jejich propagaci.

Původem je ze skautského střediska Willi Líbeznice, ke kterému se příležitostně vrací. Momentálně se dobrovolnicky věnuje VLK Rovel+ a odboru Skauti na Zemi. Má ráda maková pole a rytmy swingu či bluesu, ve kterých tančí.

Eliška Omelková – Ywen

Eliška Omelková – Ywen

koordinátorka programových projektů

eliska.omelkova@skaut.cz

Ywen má na starosti koordinaci podpory družinového systému včetně podpory výchovných nástrojů pro skauty a skautky a taky koordinaci skautské Hru Družin  . Podporuje ústřední tým Svojsíkova závodu. U výchovné kategorie vlčata a světlušky se podílí na podpoře vlčků/světýlek a stezek. Spolupracuje na celkové revizi roverského porgramu, především ale koordinuje tvorbu Roverského kompasu. Má na starosti webovou databázi aktivit Chystám program .

Je z Brna, kde je vedoucí střediska A je to! Při tom se snaží podporovat novou vedoucí oddílu ve svém domovském oddíle Červánek. Mimo oddíl se podílí na skautském vzdělávání vůdců a vůdkyň na kurzech Gemini, Fortis a Rovel+.

Martina Hanyková

Martina Hanyková

koordinátorka programových projektů

martina.hanykova@skaut.cz

Martina se věnuje především podpoře programu celostátních akcí jsou jsou například Elixír, Národní jamboree či Roverská porada. Dále podporuje štáb Svojsíkova závodu, tým revize programu benjamínků nebo skautských stezek. Zapojuje se také do revize roverského programu.
Anežka Bednářová

Anežka Bednářová

koordinátorka programových projektů

anezka.bednarova@skaut.cz

Anežka spolupracuje na celkové revizi roverského programu, konkrétně má na starosti tvorbu roverského webu a zavedení nového roverského programu do hnutí. Koordinuje workshopy k družinovému systému a zabývá se podporou výchovné stránky táborů.

Pochází z Domažlic, kde ve středisku Jiřinky Paroubkové vede oddíl Ještěrky a začínající společenství mladších roverů. Jako studující produkční se věnuje divadlu a různorodým formám preformativního umění.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.