( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Jindřiška Voltrová
KÚJ – koordinátorka podpory skautISu
jindriska.voltrova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Kontrola a odevzdání registrace ve skautISu

Když už máte aktualizované všechny údaje o členech i samotné jednotce a osoby máte zadané do registračních kategorií, stačí provést závěrečnou kontrolu a odevzdání registrace ve skautISu. 

Dokončení registrace provedete u vaší jednotky v rámci agendy “Registrace” pro příslušný rok. Podrobné informace ke všem částem registrace najdete v nápovědě .

Kontrola a odevzdání registrace

Před definitivním odevzdání registrace provede skautIS celou sadu kontrol, zda zpracovaná registrace neobsahuje chyby a splňuje všechny požadavky vnitřního práva a formátu evidovaných osobních údajů. Provádět kontrolu registrace jednotky můžete i opakovaně, není nutné ji nechat až na poslední chvíli před koncem května.

Kontrola může odhalit tyto typy registračních vad:

  • chyba - jedná se o zásadnější chybu, kterou je třeba odstranit (např. chybí jméno osoby, není zadáno rodné číslo apod.)
  • atypická data - údaje o osobě uvedené jsou atypické a je třeba je opravit, odstranit, nebo vysvětlit, proč jsou data takto uváděna (např. je osoba vedena ve věkové kategorii, která neodpovídá věku)
  • výjimka - většinou je porušen některý z vnitřních předpisů organizace a je třeba zažádat nadřízenou jednotku o výjimku z tohoto ustanovení (např. “oddíl má méně jak 12 mladších členů”; “vedoucí oddílu mladších členů nemá vůdcovskou zkoušku” - uvedené požadavky vyplývají z Organizačního řádu a navazujících směrnic)
  • připomenutí - nedostatky okrajové, je doporučeno zadat o osobách a jednotkách co nejvíce údajů, avšak tyto nejsou vyžadovány žádným předpisem (např. nejsou zadány náborové informace, žádný člen nemá zadanou fotografii apod.)

Všechny registrační vady musí být ve skautISu řádně vypořádány, nebo alespoň dostatečně okomentovány (např. vysvětlení situace nebo uvedení udělené výjimky).

Popis nejčastějších registračních vad a jak je úspěšně vyřešit najdete v nápovědě .

Jakmile vypořádáte všechny případné registrační vady, už můžete registraci definitivně odevzdat. 

Po odevzdání registrace putuje k nadřízené jednotce, která do termínu daném směrnicí (typicky do dvou týdnů) registraci zkontroluje, vyhodnotí případné udělení výjimek a registraci převezme nebo ještě vrátí k přepracování.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.