( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Jsem výchovný zpravodaj vašeho okresu/kraje. Jak mohu pomoci?

Podporuji výchovné zpravodaje na střediscích v jejich práci, propojuji je, zprostředkovávám vzájemnou inspiraci. Organizuji setkávání oddílů (nejen skautské závody), pořádám rádcovské kurzy či setkání činovníků.

S čím pomáhám

 • Podporuji nebo sám organizuji setkání oddílů, na kterých budou mít možnost se vzájemně obohatit. Náplní setkání je především prostor pro samostatnou činnost oddílů a družin. 
 • Pomáhám organizovat skautské závody , dohlížím na to, aby byly postavené na skautské výchovné metodě, probíhaly férově a inspirovaly oddíly k rozvoji skautingu.
 • Jsem u přípravy dalších velkých akcí, při kterých se setkávají oddíly, a sleduji, jak se v programu uplatňuje skautská výchovná metoda. Pomáhám organizátorům s formulací výchovných cílů. 
 • Sleduji kvalitu místních rádcovských, čekatelských či dalších kurzů, motivuji jejich organizátory k využití nástrojů sebehodnocení (Hodnocení kvality). 
 • Organizátory velkých akcí, závodů a setkání oceňuji za jejich práci.
 • Propojuji VýZ středisek a okresů mezi sebou a s dalšími zkušenými činovníky. Organizuji osobní výměny zkušeností či jiné akce, kde budou mít prostor se navzájem poznat a podporovat se. 
 • V jednotkách bez výchovného zpravodaje vytipuji činovníky, které oblast výchovy zajímá, a zvu je na naše akce. Vedení těchto jednotek motivuji k aktivnímu hledání a oslovování kandidátů na VýZ.
 • Sleduji novinky v oblasti výchovy a zprostředkovávám je VýZ v podřízených jednotkách.
 • Organizuji setkání vůdců ve svém okrese/​kraji. Program tvořím ve spolupráci s vůdci podle aktuálních potřeb v oddílech. 
 • Mám přehled o nabídce vzdělávacích akcí a jejich kvalitě ve svém kraji či okrese a v případě potřeby podpořím změnu této nabídky.
 • Pravidelně rozesílám přehled vzdělávacích akcí v regionu i na celostátní úrovni. 
 • Podporuji týmy vzdělávacích akcí v mém okrese či kraji. Pomáhám jim se sebehodnocením, propojuji je s dalšími vzdělavateli, doporučuji vhodné kandidáty do jejich týmů, je-li to třeba.
 • Informuji se o novinkách v oblasti vzdělávání . Poskytuji zpětnou vazbu Odboru pro vzdělávání, podílím se na tvorbě strategických dokumentů a diskusí.
 • Oceňuji práci vzdělavatelů v okrese či kraji (poděkování, návrhy na vyznamenání).
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.