( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Roverská stezka, výzvy a projekty

Roverská stezka 

Roverská stezka může být vhodným nástrojem osobního růstu pro mladší rovery. Roverské stezky na celostátní úrovni nenajdete, existuje ale řada kmenů, které je používají. Pokud se rozhodnete vlastní roverskou stezku sestavit, je dobré se řídit třemi zásadami. 

  1. Roverská stezka by měla členy vést k rovnováze mezi jednotlivými oblastmi osobního rozvoje. Její pravidla by proto měla vyžadovat rovnoměrné plnění aktivit z různých oblastí. Můžete pracovat přímo s oblastmi roverské výchovy, držet se oblastí skautské stezky, případně si navrhnout oblasti vlastní. Požadavek splnění určitého počtu aktivit z každé oblasti pomůže zajistit žádoucí rovnováhu ve směřování osobního rozvoje. 
  2. Roverská stezka by měla vést k hledání vnitřní motivace pro osobní rozvoj. Její pravidla by proto měla umožňovat volbu různých aktivit a/​nebo jejich obtížnosti. Stavět se před úkoly, které jsou na hraně vlastních dovedností a u nichž roveři a rangers dopředu nevědí, jestli v nich dokážou uspět, je dobrou motivací pro další rozvoj. Nastavení této úrovně pro všechny je ale jednak obtížné (roveři a rangers jsou velmi rozdílní), jednak kontraproduktivní: pokud necháme rovery a rangers samostatně hledat hranici, která vyzývá ke splnění a zároveň obtížností neodrazuje, vedeme je ke kladení si výzev, které je povedou k seberozvoji i v budoucnu. 
  3. Roverská stezka by měla odrážet reálný život, nejen prostředí vlastní roverské skupiny či střediska. Její aktivity by proto měly odrážet situaci v obci, regionu, v rodině nebo spolku, kterého je rover/​rangers členem/členkou. Mohou zahrnovat zapojení do činnosti místní neziskovky, oživení tradice typické pro daný region, rozvoj rodinných vztahů zapojením do koníčků rodičů nebo třeba výkonnostní cíl spojený s působením ve sportovním klubu. Takové zaměření povede rovery a rangers k aktivnímu vykročení mimo hranice vlastního kmene a střediska a zapojení do života společnosti. 

Výzvy a projekty pro rovery a rangers

Výzvy a projekty jsou klíčovými nástroji roverského programu pro mladší či starší rovery a rangers. Jde o činnosti, které si roveři a rangers vymýšlejí a plní samostatně (výzvy), nebo ve skupině (projekty). Oproti aktivitám ve stezce je jejich výběr plně v rukou jednotlivých roverů a rangers, případně celého roverského společenství. Na cestě od výchovy k sebevýchově tak mohou znamenat posun k vlastní tvorbě programu a dalšímu přebírání zodpovědnosti za vlastní rozvoj. 

I když jsou výzvy a projekty na samotných roverech/​rangers, měly by se rovnoměrně zaměřovat na různé oblasti roverské výchovy. Roveři by měli volit aktivity, které jsou pro ně přiměřeně obtížné (ani příliš lehké, ani příliš těžké) a které směřují také do reálného života (vně roverského společenství). Zde se nejvíce projeví role staršího vedoucího/​průvodce, který ze začátku pomůže mladším členům vhodné aktivity hledat. 

Výzvy 

Výzvy jsou osobní zkoušky, které rovery a rangers vedou k poznání sama sebe, překonání se a k dalšímu osobnímu rozvoji. Výzvy mohou rozvíjet

  • fyzické nebo duševní schopnosti (např. dojedu na kole k nejbližšímu moři, naučím se hrát šachy do té míry, že porazím šachový program v určitém stupni obtížnosti atd.)
  • duchovní oblast  (např. měsíc si budu psát detailní osobní deník, zúčastním se noční vigilie);
  • vztahové oblasti (např. setkám se s pamětníkem a natočím jeho vyprávění pro Paměť národa, ručně vyrobím vánoční dárky pro své blízké);
  • společenský přístup  (např. uvařím pro kmen mezinárodní večeři, uspořádám sbírku pro potřebný projekt) ;
  • vztah k přírodě (např. nafotím album živočichů žijících v mém městě, navštívím pramen řeky, která teče nejblíže místa, kde žiji). 

Projekty

Projekty jsou skupinovou obdobou výzev. Umožňují společně pracovat na větších úkolech, a tím vedle osobních dovedností rozvíjet i ty týmové. Na projektu roveři a rangers mohou poznat své schopnosti v různých rolích. 

Témat, která budou zajímavá pro část roverského společenství, je jistě dost – může jít o uspořádání diskuze k výročí 17. listopadu ve vašem městě, přípravu letní expedice do zahraničí, zapojení do sčítání ptáků v místní CHKO nebo vydávání střediskového časopisu. 

Právě upgradujeme roverský program!

Více o něm a více k projektům a výzvám najdeš na následujících stránkách:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.