( Aktuální )
Zveřejněno 26. 9. 2023

Roverský kompas - testování

Roverský kompas je interaktivní nástroj, který provede začínající rovery a rangers tím, co je rovering. Seznámí je se s roverským programem a jeho cíli.

Nástroj se dělí na deset kapitol, které odpovídají na otázky “Kdo je roverrangers*?” a “Co je rovering?”. Společným pojítkem celého kompasu je pak to, že rovering je skauting, společenství, příležitost a služba.  Roverský kompas pomůže seznámit se s roveringem a najít směr roverské cesty.

Co v Roverském kompasu najdeš za kapitoly?

Rover*rangers (je): 

 • skaut*ka
 • má průvodce*průvodkyni
 • součástí roverského společenství
 • plní projekty a výzvy
 • otevřený*á novým možnostem a výzvám
 • aktivně hledá svoji cestu
 • hledá oporu v nejvyšší Pravdě a Lásce
 • přijímá heslo Sloužím
 • vzorem a inspirací svému okolí
 • přebírá odpovědnost za svůj rozvoj

Jednotlivé kapitoly obsahují interaktivní a reflektivní prvky. V každé je jeden úkol ke splnění. Plnění úkolů a procházení kapitolami si lze značit do mapy. Je na každém uživateli, jestli bude Roverský kompas procházet v pořadí kapitol, nebo na přeskáčku podle svého zájmu. Na začátku však narazí na rituál, který by určitě nikdo neměl minout.

V každé kapitole na rovera*rangers čeká QR kód, který obsahuje inspiraci a tipy vázané k roveringu. Součástí poslední kapitoly je plánování si své další roverské cesty a toho, co rovera*​rangers čeká po Roverském kompasu. K tomu může využít “Moji roverskou cestu”, která roverovi*rangers pomůže naplánovat si osobní cíle roveringu.

>>Prolistuj si Roverský kompas! <<

>>Zapojte vaše začínající RS do TESTOVÁNÍ ROVERSKÉHO KOMPASU <<

Podmínky testování (víc viz zde )

 • Přečíst celý Kompas (cca 38 stran A5), 
 • Začínající RS splní min. 3 úkoly z celého Kompasu (úkolů je 10)
 • Dát nám zpětnou vazbu (dotazník a společné setkání)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.