( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2023

Roverský kompas - testování

Roverský kompas je interaktivní nástroj, který provede začínající rovery a rangers (tzv. Objevující) tím, co je rovering. Seznámí je se s roverským programem a jeho cíli.

Nástroj se dělí na deset kapitol, které odpovídají na otázky “Kdo je rover?” a “Co je rovering?”. Společným pojítkem celého kompasu je pak to, že rovering je skauting, společenství, příležitost a služba. 

Rover/​rangers (je): 

  • skautk/​a
  • má průvodce
  • součástí roverského společenství
  • plní Projekty a Výzvy
  • otevřený novým možnostem a výzvám
  • aktivně hledá svoji cestu
  • hledá oporu v nejvyšší Pravdě a Lásce
  • přijímající heslo sloužím
  • vzorem a inspirací svému okolí
  • přebírá odpovědnost za svůj rozvoj

Jednotlivé kapitoly obsahují interaktivní a reflektivní prvky. V každé je pak jeden úkol ke splnění. Plnění úkolů a procházení kapitolami si lze značit do mapky. Je na každém uživateli, jestli bude Kompas procházet v pořadí kapitol, nebo na přeskáčku podle svého zájmu.

Součástí poslední kapitoly je plánování si své další roverské cesty a toho, co rovera/​rangers čeká po Roverském kompasu. 

>>Roverský kompas bude k dispozici pro podzimní testování.<<

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.