( Neaktuální )
Zveřejněno 6. 12. 2023

Průvodce pro rovery a rangers

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Proč je třeba průvodce? V roverské praxi se ukazuje, že zejména mladší roveři a rangers potřebují na své roverské cestě průvodce - člověka, který jim pomůže při seznámení s roveringem, pomůže jim v hledání toho, jak může právě ten jejich rovering vypadat a jaké mají příležitosti. Je také tím, kdo mladé rovery a rangers postupně učí přebírat odpovědnost za sebe sama, a než to zvládnou, je připraven je podpořit v učení z vlastních chyb i úspěchů, v porozumění vlastního místa ve světě i ve skautingu.

Kdo může být průvodcem

Průvodcem může být starší rover nebo rangers, vedoucí roverského kmene, vedoucí oddílu, výchovný zpravodaj, instruktor z kurzu… Výčet není a nemůže být kompletní. Nejde totiž o jasně definovanou funkci, ale klíčovým faktorem je to, aby rover, rangers měli k průvodci důvěru, aby pro ně byl přirozenou autoritou, od které se chce učit. 

Role průvodce v roverském programu

Chceme, aby roveři a rangers pokračovali v naplňování cílů skautské výchovy. K tomu jim nabízíme nástroje, kterými jsou zejména projekty a výzvy, pro nově příchozí pak Roverský kompas. Průvodce může být tím, kdo pomáhá RR naučit se s nástroji pracovat - vybírat vhodné výzvy a projekty, dobře si nastavit osobní cíle a pak je vyhodnotit. Je také tím, který má případně upozornit na to, že některou oblast roverské cesty RR opomíjí apod. 

I pro průvodce tak připravujeme podpůrné materiály, které jim v jejich roli pomohou. A i ty budeme potřebovat otestovat - pojďte do toho s námi a přihlaste se do testování v roli průvodce. Více informací o testování najdete zde.  

Formulář pro přihlašování průvodců

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.