( Neaktuální )
Zveřejněno 16. 5. 2023

Roverský program - testujeme

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Na jaře 2023 představujeme upgradovaný roverský program, který si klade za cíl nabídnout roverům a rangers konkrétnější programy a podobu roverské činnosti. Vše zatím v testovací verzi tak, abychom vše naostro mohli spustit ideálně na Obroku 2024. Níže tedy najdete informace o testovací verzi roverského programu včetně toho, jak se do testování můžete zapojit.

O čem je roverský program

Chcete superrychlý vhled do roveringu, nebo motivační video pro vaše dorůstající rovery a rangers? Tady je. 

video

Základní parametry, které je dobré znát

Roverský věk se pohybuje zhruba mezi 15 až 26 lety. Jde o dlouhé období a kvůli rozdílným potřebám pracujeme s třemi etapami roverského věku.

 • Objevující (15/​16 let) - rover nebo rangers na vstupu do roveringu. Cílem etapy je seznámit se s roveringem, ochutnat roverský program, rozhlédnout se a nakonec vykročit naplno. Objevujícího do roveringu uvede nástroj Roverský kompas a ideálně také jeho průvodce.
 • Putující (16-18/​19 let) - nebo taky mladší roveři a rangers, zhruba ve středoškolském věku. Cílem je naplno prožít rovering se svými vrstevníky, rozvíjet sebe sama skrze projekty, výzvy a další roverský program a postupně se učit přebírání odpovědnosti za svou další cestu
 • Provázející (19-26 let) - nebo taky starší roveři a rangers, zhruba po ukončení středoškolské docházky a dosažení dospělosti. Cílem je postupně plně převzít odpovědnost za svůj osobní rozvoj a držet ho ve svých rukou, ale také být průvodcem na cestě někoho jiného, ať už jsou to mladší RR, holky a kluci v oddíle nebo někdo jiný mimo skautský svět. Na konci roverského období vstupuje provázející RR na stezku dospělého skauta, skautky a je zcela na něm, jaký další směr zvolí, řízená skautská výchova zde končí. 

Abychom podpořili motivaci posouvat se dál a osobní rozvoj v oblastech skautské výchovy, definovali jsme kritéria pro průchod jednotlivými etapami. Jejich zahájení/ukončení bude ohraničeno přechodovými rituály, vizualizací např. na kroji (nášivka/šňůrka s označením dané roverské etapy apod.) - obojí zmíněné aktuálně vyvíjíme. Tento “systém plnění” má za cíl být roverům a rangers vodítkem na jejich cestě roveringem a snad je také motivovat.

Objevující

 • pracuje s Roverským kompasem - v něm si mj. vyzkouší první projekty a výzvy, skrze vytyčené úkoly zjistí, co je/​může být nebo naopak není rovering, získá představu o nabídce roverské činnosti.
 • etapa by neměla trvat déle než 1 rok
 • k ruce má svého průvodce, který mu s uvedením do roverského světa je nápomocen
 • po splnění Roverského kompasu se stává Putujícím

Putující

 • dostává do ruky tzv. Mapu osobního rozvoje - nástroj, v kterém si plánuje, zaznamenává a hodnotí svůj rozvoj na roverské cestě
 • během cca tří let by měl naplnit tyto podmínky, aby se mohl stát Provázejícím

  • získat alespoň 12 výzev
  • zúčastnit se alespoň tří projektů v různých rolích
  • projekty a výzvami by měl pokrýt všech 5 oblastí roverské cesty a jejich 16 témat
  • získat alespoň 1 odborku
  • každý rok absolvovat alespoň jeden víkendový puťák 
  • vyjet mimo svůj oddíl a středisko (kurz, celostátní akce apod.)
 • postupně se učí samostatně reflektovat, co se během roveringu učí, kam dál se chce posunout a jaké cesty k tomu zvolí
 • role průvodce je i zde důležitá, ale postupně by měla ustupovat do pozadí

Provázející

 • dostává do ruky pokračování Mapy osobního rozvoje 
 • během etapy by měl naplnit tyto podmínky, aby mohl plnohodnotně ukončit roverskou cestu

  • skrze vybrané projekty a výzvy by měl pokrýt všech 5 oblastí rovereské cesty a jejich 16 témat (ve vyšší úrovni než v etapě putujícího)
  • alespoň jeden projekt vede
  • absolvuje týdenní expedici
  • vyzkouší si roli průvodce mladších RR nebo roli patrona odborky
 • rover nebo rangers už zde nepotřebuje průvodce, ale sám se jím stává
 • na konci roverského věku (cca 24 - 26 let, ale daný moment by si měl člověk určit zejména sám) vstupuje rover/​rangers na stezku skautingu dospělých s tím, že odpovědnost za jeho další rozvoj a kroky je zcela v jeho rukou

V roverském věku pokračuje naplňování cílů skautské výchovy, na jehož konci by měl stát člověk připravený převzít odpovědnost nejen za sebe samého, ale také za vztahy, prostředí a společnost, jejíž je součástí. Roverský program je v tomto duchu definován skrze pět oblastí, které chce u roverů a rangers rozvíjet ve vzájemném souladu.

Aby bylo všem roverům a rangers srozumitelnější, co jednotlivé oblasti obsahují, rozpadají se do celkem šestnácti témat.

grafika s tématy

Mapa osobního rozvoje

Jestli se ptáte, jak bude možné, aby si rover nebo rangers udržel přehled o tom, jaká témata už prošel apod., tak právě k tomu dostane při vstupu do etapy Putujícího tzv. mapu osobního rozvoje. Je to nástroj, který mu pomůže sledovat, jak si vede na své roverské cestě, skrze ni si bude moct plánovat, co nového si chce vyzkoušet, naučit se, kam se posunout. 

Pro testovací fázi bude mapa k dispozici v tištěné podobě, ale do budoucna předpokládáme, že to bude online nástroj zakomponovaný do webu k roverskému programu. 

Roverské výchovné nástroje

Roverský program podporuje všestranný rozvoj osobnosti. Celá řada prostředků, které k tomu využíváme, je jedinečná a nepřenosná (vlastní příklad, tradice a rituály, jedinečná atmosféra atd.). Těmi základními, které pojmenovává Junák a nabízí k nim podporu, jsou: projekty, výzvy, Roverský kompas a samozřejmě i odborky, skautské akce a kurzy a časopis Roverský kmen. 

Jaké roverské nástroje máme?

Výzvy a projekty jsou klíčovými nástroji roverského programu pro mladší (objevující a putující) i starší (provázející) rovery a rangers. Jde o mozaiku velmi různorodých činností, z kterých si roveři a rangers v první fázi vybírají, později si je pak sami vytvářejí v rámci pěti oblastí roverské cesty. 

Více o projektech a výzvách zde:

roveri-rangers/roversky-program-2/2023-05/projekty-a-vyzvy-testovani

Roverský kompas je interaktivní nástroj pro rovery a rangers, kteří začínají svou roverskou cestu. Seznámí je s roveringem, s jejich rolí, cíli roverského programu i programem samotným. Roverský kompas bude k dispozici pro podzimní testování.

Více o roverském kompasu zde:

roveri-rangers/roversky-program-2/2023-05/roversky-kompas-testovani
 • Odborky

Jsou i pro rovery a rangers! Pomáhají v zaměření na jedno téma, oblast do hloubky a získání expertízy v nich. Roveři a rangers mohou odborky využít k nasměrování jejich zájmů, které přerostou např. do výběru jejich budoucí školy či povolání. Taky se mohou stát průvodci a průvodkyněmi mladších.

Více o odborkách pro RS zde

 • Akce a kurzy

Roveři a rangers mají pestrou paletu možností kam vyjet - ať už za kvalifikačním či zážitkovým kurzem, či potkáním se s dalšími rovery a rangers, v Česku i zahraničí. 

Více o akcích a kurzech pro RS zde

 • Časopis Roverský kmen

Časopis vychází každé dva měsíce a přináší roverům a rangers skautská i lifestylová témata. Lze jej číst v tištěné formě (po objednání chodí do schránek) či elektronické formě na webu kmen.skauting.cz . Články lze i poslouchat v podcastové formě v pořadu Po uši ve skautu .

Průvodce

lorem ipsum

Zapojte se do testování

Více k testování - důvodech proč se zapojit, co to bude obnášet a kdy - se dočtete na stránce:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.