( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Odborky pro rovery a rangers

Umožňují prozkoumat vybranou oblast do hloubky, stát se v ní odborníkem/odbornicí a průvodcem/průvodkyní ostatních. Odborky lze začít plnit ve skautském věku a v jejich plnění pokračovat v roverském věku, nebo s nimi v roverském věku začít.

Co je dobré vědět

 • Na výběr je více než 50 odborek. Zde na webu je najdete všechny pohromadě včetně odborkových listů, které si můžete stáhnout a vytisknout na A4. 
 • Plněním konkrétní odborky provází patron či patronka. Mohou jimi být vedoucí, členové/členky oddílové rady, roveři/​rangers nebo také externí odborníci, jako jsou učitelé/učitelky a lektoři/​lektorky.
 • Za splnění získává rover/​rangers nášivku coby připomínku plnění a možnost ukázat ostatním svou odbornost na kroji. Nášivka se nosí na pravém rukávu pod znakem WAGGGS a WOSM.
 • Úkol je možné po dohodě s patronem či patronkou upravit podle individuálních potřeb, popř. vnějších podmínek. Pokud úkol cílí na družinu, v roverském věku je potřeba slovo “družina” nahradit za roverský kmen či jeho část. Pokud rover/​rangers působí ve vedení skautského oddílu, lze odborky plnit společně s členy a členkami oddílu.

Jak na to

 1. Rover/​rangers si vybere odborku.
 2. Najde si patrona či patronku.
 3. Přečte si, kolik úkolů je potřeba splnit z části Dokaž to (hlavní podmínky) a z části Ukaž se (doplňující podmínky). 
 4. Vybere si úkoly a plní je. 
 5. Dostává zpětnou vazbu na plnění od patrona či patronky.

odborky a rovering

Odborky nemusí roveři plnit někde „vedle“ výzev a projektů, je možné je naopak zahrnout. 

Odborky mohou být  součástí výzev (může jít o celé odborky nebo třeba vybrané úkoly), například:

 • objevování vlastních fyzických a duševních možností – odborky Trosečník/​Trosečnice, Polárník/​Polárnice, Horolezec/​Horolezkyně atd.;
 • hledání vlastního místa ve společnosti – odborka z oblasti, která vede k budoucímu povolání;
 • navazování dobrých vztahů – odborky Deskovkář/Deskovkářka, Mezinárodní skaut/​skautka, patronování odborek atd.

Odborky jako součást projektů, například: 

 • roverský kmen nabídne patronství oddílu na vybrané odborky;
 • roverský kmen připraví program na akci skautů a skautek, kde si splní úkoly z odborky;
 • roverský kmenem společně splní odborku, např. Cestovatel/​Cestovatelka.

Roveři a rangers mohou odborku nejen sami plnit, ale i pomoci někomu dalšímu s plněním. Rozvíjí tak komunikaci, podávání zpětné vazby, naslouchání, schopnost vést ostatní atd.

Jak na patronování?

1. Seznamte se. Zjisti úroveň toho, kdo se odborku chystá plnit.

2. Vyberte společně první úkoly, které lákají  k plnění, jsou  přiměřenou výzvou a je reálně možné je splnit. 

3. Zpřesněte si zadání. Proberte, jak bude plnění probíhat a kdy bude úkol splněný. 

4. Povzbuď, podpoř, ať už slovem, nebo třeba tipy na plnění úkolu. 

5. Podej zpětnou vazbu. Doptej se, jak se plnění dařilo, doporuč tipy na zlepšení, vyzdvihni, co se povedlo. 

6. Podepiš splněný úkol. 

Tipy:

 • Vytvořte v kmeni seznam patronů a patronek odborek a nabídněte své znalosti a dovednosti skautům, skautkám i ostatním v kmeni. Specializace ve vybrané oblasti může roverům a rangers nabídnout jedinečnost v rámci roverského společenství a může být také přípravou na budoucí povolání.
 • Roveři a rangers si mohou odborky plnit a patronovat i napříč roverskými kmeny. Využijte se k seznámení a navázání vztahů.

Skautské odborky mohou být také příležitostí pro rovery, kteří aktuálně nepůsobí v roverském společenství. Mohou být jednou z cest, jak pracovat s roverským programem ve vedení skautského oddílu. 


Odborky mají vlastní web , kde si vše můžete prohlédnout, najít další inspiraci a hlavně stáhnout pracovní listy ke každé odborce, stáhnout plakát, brožuru, obrázky nášivek atp.

Právě upgradujeme roverský program!

Více o něm najdeš na následující stránce:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.