( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2023
Josef Boubín
KÚJ – koordinátor personalistických projektů
josef.boubin@skaut.cz

Začínám v roli zpravodaje RS

Abys věděl, že na to nejsi sám, společně s ostatními zpravodaji jsme připravili níže uvedené podklady a materiály, které ti pomohou nastartovat Tvou zpravodajskou dráhu.

Mezi námi zpravodaji

  • Činovnickou funkci roverského zpravodaje najdeš také v příloze Organizačního řádu, jako jednu z doporučených pozic v radách organizačních jednotek. Tím je roverský zpravodaj ukotven a podporován v Junáku - českém skautu.
  • Příručka Průvodce roverského zpravodaje Ti pomůže zorientovat se v činnosti roverského zpravodaje a poskytne Ti inspiraci a informace o tom, co od této pozice očekávat.
  • Kontaktník na roverské zpravodaje slouží jako adresář, kde nalezneš kontakty na ostatní RSZ. Do kontaktníku je více než dobré dopsat si vlastní aktuální údaje. Přístup mají členové Roverského odboru a ostatní roverští zpravodajové.
  • Roverská porada je inspirativní akce pro roverské zpravodaje, která se koná vždy v sudá léta (střídá se s celostátním setkáním Obrok). Jedná se o sdílení zkušeností a poznatků o problematice celostátního roveringu. Mimo Roverskou poradu se v meziročí Roverský odbor snaží uspořádat také jedno setkání zpravodajů, a to pro výměnu zkušeností a získání nových inspirací.
  • Jsi roverským zpravodajem a chceš přidat do kontaktníku? Napiš na Kajina14@skaut.cz

Díky tvé nové funkci máš nárok na nášivku určenou pro RS zpravodaje . Ozvi se Kájině na email Kajina14@skaut.cz

Zapoj je všechny

Stránky RoverNetu jsou celostátním, oficiálním, elektronickým kanálem pro rovery a rangers. Najdeš na něm nejen podklady zmíněné tady, ale i další materiály, které ti mohou pomoci při tvé činnosti. Najdeš tam informace o roverských kurzech, odkazy na roverské informační kanály, zajímavé články z časopisu Roverský kmen, Kalendář roverských akcí nebo roverské projekty a výzvy .

V metodice na jednom místě najdeš komplexní pohled na rovering: Kdo je to RS? Jak s RS pracovat? Jaké máme pro RS výchovné nástroje? Jak založit kmen? A mnoho dalšího. Aktuálně je hotová pilotní verze určená ke komentování. Následně se tyto komentáře zapracují a Metodika bude k dostání i v tištěné podobě.

Rovering v 15 bodech je krátký výtah klíčových věcí z roverské metodiky, který dá základní a rychlý přehled o tematice všem důležitým hráčům na roverském poli.

První (k)roky roverského kmene je brožurka na podporu zakládání roverských kmenů. Obsahuje zkušenosti desítky lidí, kteří ve svém středisku zakládali roverský kmen a mohou být inspirací pro další, kteří se pokouší o to stejné. Své si v ní taky najdou roveři a rangers, kteří už svůj fungující kmen mají, protože příručka obsahuje mnoho nápadů a inspirace do konkrétní roverské činnosti.

Roverská wiki  si klade za cíl shromáždit a rozšiřovat metodiku a know-how roverské výchovné kategorie. Jsou zde metodické tipy do roverské činnosti, záznamy přednášek a seminářů, publikace k roveringu, roverské know-how, inspirace, historie  roveringu a jeho vývoj a mnoho dalšího!

Programy na klíč - Roverský odbor nabízí programy o roveringu na míru jak pro oddíly a střediska, tak i pro lidi aktivně věnující se roveringu. Programy se soustředí představení roverského programu nebo na to, jak na vedení roverů a rangers. Úprava na míru dle vaší potřeby možná.

Velký roverský průzkum probíhal v roce 2019 a zjišťoval stav českého roveringu. Autoři průzkumu přišli na spoustu zjištění, na které bude navazovat revize roverského programu a nástrojů dostupných pro RS.

Pokud tě bude cokoliv dalšího zajímat, neváhej kontaktovat Roverský odbor na RO@skaut.cz .

Pokud se tvůj dotaz týká přímo činnosti Roverského zpravodaje, tak kontaktuj Kájinu na mailu Kajina14@skaut.cz , která má v Roverském odboru zpravodaje na starost.

Právě upgradujeme roverský program!

Více o něm najdeš na následující stránce:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.