( Aktuální )
Zveřejněno 18. 9. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Stezka pro pokročilé

Tato stránka je určená pro vedoucí, kteří již nějaké zkušenosti se stezkou mají a chtějí zjistit o stezce něco navíc. Základní informace o stezce jsou na stránce "Jak začít se stezkou". Odpovědí na konkrétní otázky lze také najít v sekci "FAQ".

Jak se stezkou pracovat v oddíle

Stezka by měla být přirozenou součástí oddílového života – měla by se plnit na schůzkách, výpravách, na táboře. Jak se dá do oddílové činnosti nejlépe zapojit? 

 1. Vědomé plnění. Skauti a skautky vědí, že nyní je na programu plnění stezky, ať už přišli za vedoucím a plní úkol sami, nebo jej plní společně v rámci programu oddílu.
 2. Nevědomé plnění. Skauti a skautky nevědí, že aktivita, která právě probíhá, je zároveň úkolem ve stezce. Úkol je schován do hry, diskuze, nebo třeba do běžného povídání s vedoucí/m na výpravě. Po aktivitě se dozvědí, že mají hotový úkol do stezky, a mohou si ho podepsat.
 3. Oba přístupy lze kombinovat. Například skauti či skautky v rámci programu nevědomky splní část úkolu a následně jim vedoucí poví, že k dokončení úkolu do stezky jim chybí jen kousek. 

Vlastně už ty věci děláme v oddíle normálně!

Je pravděpodobné, že některé úkoly, které jsou ve stezce, běžně děláte. Vaření, nakupování jízdenek, pěší výpravy s batohem a mapou, rukodělky, stavbu tábora, poslouchání skautských příběhů…  

Jak s takovou příležitostí naložit? Vytvořte si seznam běžných aktivit, které v oddíle děláte.

 1. Nechte skauty a skautky projít úkoly ve stezce a označit si, co vše v oddíle už vlastně děláte. Např.: Na výpravách jdete společně nakoupit a uvaříte jídlo. Vaříte z brambor, těstovin i rýže (úkol Jídlo). Přespáváte v létě ve stanu nebo v přístřešku (úkol Přespání).
 2. Nechte skauty a skautky úkoly, co našli, představit: můžete dát do klubovny seznam těchto úkolů, udělat si společně u úkolů nějakou značku apod.
 3. Domluvte se, jak takové úkoly budete plnit a potvrzovat. Např.: Skauti a skautky si mohou přijít pro podpis na dané výpravě nebo na následující schůzce apod.
 4. Občas úkoly připomeňte a nabízejte jejich plnění. Např. službě v kuchyni na výpravě nabídněte plnění úkolu Jídlo apod. 
 5. Nezapomeňte aktualizovat! 

Takové seznamy můžete tvořit i s platností na konkrétní akce a výpravy nebo na tábor.

Jak hodnotit plnění úkolu? Proč je hodnocení důležité a jak ho správně používat?

Přečtětě si více, včetně příkladů, kdy si najít na plnění stezky čas:

Více o hodnocení plnění úkolů

Snažíme se, aby úkoly stezky byly dobře plnitelné pro co nejvíce oddílů. I tak se může stát, že si chcete některý úkol upravit pro jednotlivce nebo celý oddíl. Důvody a jejich řešení mohou být různé:

 • Skaut či skautka mají specifické potřeby (handicap, nadání, sociální znevýhodnění apod.) a daný úkol je pro ně nesplnitelný nebo nevhodný. 
 • V oddíle se dané podoblasti věnujete jinak, než jak je v úkolu ve stezce (například tradiční akcí apod.).

Jak na úpravu úkolu?

 • Zamyslete se, proč je úkol potřeba upravit, jak velké úpravy potřebuje a pro koho všeho úprava bude (jednotlivci, družina nebo i celý oddíl).
 • Podívejte se do přílohy, ke které kompetenci a jejímu projevu se daný úkol váže.
 • Upravte úkol tak, aby se i po úpravě vázal k projevu a kompetenci. Někdy pomůže upravit jen konkrétní část, např. pomůcky, místo plnění, záznam plnění apod.
 • Vysvětlete skautům a skautkám, proč úpravu ve stezce děláte. Společně se naučte, že je to běžné a plnění stezky je stále pro každého „fér“.

V první stupní stezky (cesta Vody a Země), je možnost přidat skautům a skautkám do stezky oddílové rozšíření. Skautské oddíly mají mnoho věcí společných, ale i tak je každý v nečem jiný. A právě proto je ve stezce prostor pro oddílové rozšíření. Každý oddíl si zde může doplnit úkoly, které ve stezce nejsou, ale které chce, aby jeho členové a členky splnili. Je na každém oddíle, jestli vůbec, a jak rozsáhlé rozšíření ve stezce bude mít. 

Pro úkoly do oddílového rozšíření jsou dvě možnosti

1. Vymyslet si vlastní úkoly

Při přípravě rozšíření je potřeba myslet na to, že rozšíření je určené pro věk cca 11- 13 let a v tomto věkovém rozmezí by měli být skauti a skautky schopni úkoly splnit. Úkol by neměl být náročnější než úkol z 2. stupně stezky a přiměřeně aktivní člověk by měl/​a mít šanci splnit úkoly v základu i rozšíření v průběhu dvou let. Pro vygenerování pdf ve stezkové grafice lze využít rozšíření stezky na webu , kde si krom připravených úkolů můžete přidávat i vlastní. 

2. Vybrat si úkoly z připravené nabídky

Vybrat úkoly si lze na webu stezky o rozšíření . Naleznete zde metodiky zpracované úkoly na různá téma. Úkoly, které jsou na webu, ale lze libovolně upravovat a přidávat vlastní. Můžete si zde také vygenerovat pdf ve stezkové grafice, které si pak vytisknete a vložíte do stezek. Jak pracovat s generátorem oddílového rozšíření je vysvětleno na webové stránce s návodem .

Pokud budete chtít mít oddílové rozšíření unikátní i po grafické stránce, můžete si vytvořit vlastní titulní stranu. Vytvořit se dá pomocí Canvy, Wordu nebo libovolného jiného nástroje. Využít můžete grafické prvky ze stezky nebo si vytvořit vlastní zcela originální.

Přečti si podrobně o tom, jak propojit stezku a odborky, Svojsíkův závod a jiné akce:

O propojení stezky s ostatními nástroji

Výchozí pozice každého oddílu je jiná a jsou i různé fáze zavádění stezky. V různých případech se dá k plnění stezky přistupovat různě. Inspiruj se:

Přeti si o vnitřní a vnější motivaci k plnění stezky

V časopisech, družinovém kalendáři nebo třeba na webové databázi s programy!

Více o tom, kde konkrétně najdeš inspiraci
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.