( Neaktuální )
Platné 15. 6. 2016 – 1. 9. 2023, Účinné od 30. 6. 2016

Směrnice pro vodácké akce

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Směrnice v zájmu bezpečného průběhu vodáckých akcí stanovuje pravidla pro zajištění a vedení vodáckých akcí. Vodáckou akcí se rozumí aktivita na vodě s neplnoletými účastníky s použitím malých plavidel (plavidla do délky 20 m, která nejsou určena pro více než 12 osob), pořádaná organizační jednotkou Junáka - českého skauta.

Směrnice se tedy vztahuje na všechny jednotky Junáka - českého skauta, nejen na oddíly vodních skautů. Pro oddíly vodních skautů může HKVS podmínky dané touto směrnicí dále upravit vlastním vnitřním předpisem.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.